Nie tylko o przebaczeniu

Nie tylko o przebaczeniu

W ramach formacji permanentnej w domu generalnym sióstr magdalenek od pokuty w Lubaniu w dniach 3 – 5 września i 6 – 8 września 2019 r. odbyły się dwa spotkania warsztatowe. Ostatni, trzeci blok warsztatowy będzie miał miejsce w dniach 21 – 23 października 2019 r. Warsztaty poprowadziła pani Agata Rusak, psycholog i terapeutka pracująca m. in.  w Centrum Formacji Duchowej Księży Salwatorianów. Siostry w wybranych przez siebie terminach pochylały się nad jakże trudnym, ale dotykającym każdego człowieka tematem krzywdy, winy i przebaczenia. Wykłady tematyczne przeplatane ćwiczeniami grupowymi i indywidualnymi dawały możliwość szerszego spojrzenia na złożoność poruszanych pojęć, związanych z nimi problemów i wyzwań. Codzienna Eucharystia i Adoracja były umocnieniem na drodze refleksji i konfrontowania usłyszanych treści z praktyką dnia codziennego, w szczególności z życiem we wspólnocie.