Uroczystość w Roszkowicach

Uroczystość w Roszkowicach

Dnia 6 grudnia 2015 r. w Roszkowicach w diecezji kaliskiej delegacja Sióstr ze Wspólnoty lubańskiej, jeleniogórskiej i częstochowskiej pod przewodnictwem Matki Gabrieli Kępa, wzięła udział w uroczystym poświęceniu tablicy pamiątkowej naszej Współsiostry  Matki Pauli Andrzejewskiej, byłej Przeoryszy naszego Zakonu. Matka Paula dzięki której nasz Zakon pozostał na ziemi polskiej, włożyła wiele wysiłku i poświęcenia dla stabilizacji konwentu magdalenek i znalezienia się Zakonu w nowej rzeczywistości w Kościele i społeczeństwie. Dzięki niej ocalał Zakon Magdalenek w Lubaniu. Jej niestrudzona postawa, praca i trud na rzecz naszego Zakonu zobowiązują nas do pamięci i wdzięczności. Dzięki niej zachowała się ciągłość istnienia Zakonu na ziemiach polskich. Matka Paula zawsze posłuszna woli Bożej i przełożonym ostatnie lata swojego życia spędziła w filii naszego Zakonu w Roszkowicach. Tam też odeszła do Domu Ojca i spoczęła na tamtejszym cmentarzu parafialnym. Jednak w naszej pamięci i modlitwie pozostaje wciąż żywa. Wierzymy, że nadal oręduje za Siostrami Magdalenkami u Pana, któremu heroicznie do końca zawierzyła. Dostrzegając z wdzięcznością Jej zasługi Zarząd Generalny naszego Zgromadzenia podjął przedsięwzięcie, aby uhonorować i przybliżyć Jej Osobę współczesnym  Siostrom Magdalenkom jak również Wspólnocie Parafialnej gdzie racowała wraz z siostrami Matka Paula.     Staraniem Matki Gabrieli została postawiona tablica pamiątkowa w Roszkowicach przy kościele pw. Św. Antoniego w Roszkowicach. Została nawiązana współpraca z obecnym Duszpasterzem Parafii ? Księdzem Michałem Kaletą i ożywiona pamięć o pracujących w tej parafii Siostrach Magdalenkach, szczególnie o Matce Pauli, którą pamiętają żyjący niektórzy parafianie. Co prawda tablica nie stoi w miejscu grobu, ale w bliskiej odległości od zrównanego z ziemią grobu. W II niedziele Adwentu br. Siostry włączyły się czynnie, aby ubogacić Liturgię Eucharystyczną poprzez czytania i śpiew. Na zakończenie Eucharystii ? Ksiądz Proboszcz wyraził swoją wdzięczność i radość, że zostaje na nowo nawiązana więź naszego Zgromadzenia z Parafią. Nawiązał do osoby Matki Pauli i pracujących tam Sióstr w kontekście Roku Życia Konsekrowanego. W oparciu o Bullę Ojca Świętego Franciszka ukazał piękno i konieczność wspomagania osób konsekrowanych przez wiernych świeckich. Po Mszy św. odbyło się poświęcenie tablicy pamiątkowej. Po poświęceniu głos zabrała Matka Generalna, która w krótkim przemówieniu wyraziła swoją wdzięczność Księdzu Proboszczowi i wszystkim uczestnikom uroczystości zapewniając o duchowej wymianie darów, czyli stałej pamięci modlitewnej. Wyraziła nadzieję, na ożywienie kontaktów z Parafią i ich rozwój. Po przemowie Matki Gabrieli został odśpiewany nasz Hymn Magdaleński. Zwieńczeniem spotkania była wspólna Agapa na którą zaprosił nas Ksiądz Proboszcz.