Uroczystość 800-lecia sprowadzenia Sióstr Magdalenek od Pokuty do Nowogrodźca (1217-2017)

Uroczystość 800-lecia sprowadzenia Sióstr Magdalenek od Pokuty do Nowogrodźca (1217-2017)

II rok triduum

18. października 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie Sióstr Magdalenek w Nowogrodźcu w ramach triduum przed uroczystościami jubileuszowymi z okazji 800-lecia sprowadzenia tej rodziny zakonnej do Nowogrodźca. Spotkanie odbyło się w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Przypomnijmy krótką historię miasta Nowogrodźca, a może nawet nie tyle miasta, ile momentu, od kiedy i dlaczego św. Jadwiga została jego patronką.

Dnia 22 stycznia 2010 r. Rada Miejska w Nowogrodźcu podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec. Pełne poparcie dla burmistrza Nowogrodźca w sprawie działań, zmierzających do ustanowienia patronki tego miasta, radni wyrazili już 12. maja 2009 roku, podejmując uchwałę nr XLV/305/09.

Historia świętej Jadwigi Śląskiej i ufundowanego przez nią klasztoru zakonnic św. Marii Magdaleny, nierozerwalnie wiąże się z gminą Nowogrodziec.
Tradycja wiąże powstanie nowogrodzieckiego klasztoru ze św. Jadwigą Śląską, która w 1217 roku miała otrzymać od swojego męża, księcia śląskiego Henryka Brodatego, znajdujący się nad Kwisą zameczek myśliwski, by przeznaczyć go na cele zakonne. Fundatorka św. Jadwiga została wychowana w klasztorze benedyktynek. Była córką Bertolda IV i Agnieszki Miśnieńskiej, a na Śląsk przybyła w roku 1190. Bratem św. Jadwigi był biskup bamberski, który na jej życzenie w roku 1208 przysłał grupę mniszek z klasztoru do Trzebnicy. Podobnie musiało wyglądać założenie klasztoru w Nowogrodźcu. Św. Jadwiga była fundatorką szeregu świątyń na Dolnym Śląsku. Zmarła w stroju zakonnicy 14 października 1243 roku w klasztorze trzebnickim. Już 26 marca 1264 roku została kanonizowana przez papieża.

Wraz z rozpoczęciem funkcjonowania klasztoru w Nowogrodźcu, zaczęli do niego przybywać rzemieślnicy, spełniający różnego rodzaju funkcje służebne. Z czasem ludności, mieszkającej przy klasztorze, było coraz więcej. Lokacja miasta w 1233 roku jest początkiem historii Nowogrodźca. Przez wieki miasto przeżywało powodzie, pożary i zarazy, które dziesiątkowały liczbę mieszkańców. W 1527 roku nawiedziła miasto największa w jego historii zaraza. Jak głosi podanie, dzięki relacji XVII-wiecznego proboszcza Rimplera, ocalały po niej jedynie trzy pary małżeńskie oraz duchowni mieszkańcy klasztoru. Wielkie wrażenie wywarła ta katastrofa na nowych mieszkańcach miasta, którzy chcąc uchronić się przed kolejną zarazą i nieszczęściem, złożyli uroczyste ślubowanie. Od święta 21 listopada, kiedy przypada dzień Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, Nowogrodzianie obiecali, że oni sami, jak i ich następcy, przez wszystkie kolejne wieki będą się modlić i przystępować do sakramentu pokuty i Komunii Świętej. Dzień ten nazwany został Dniem Ślubowania i nie ulega wątpliwości, że powinno się pamiętać o przysiędze, którą złożyli Nowogrodzianie w XVI wieku. Pomimo wielkich postępów reformacji w miastach śląskich w wieku XVI, Nowogrodziec pozostał wierny zawsze religii katolickiej.

W 2008 roku po raz pierwszy rozpoczęły się przygotowania, zmierzające do uhonorowania naszej społeczności patronatem świętej Jadwigi Śląskiej. W dniach 16-24 maja 2009 roku przedstawiciele gminy udali się na pielgrzymkę do papieża Benedykta XVI, gdzie na audiencji generalnej zanieśli intencję ustanowienia świętej Jadwigi Śląskiej Patronką Gminy i Miasta Nowogrodziec. W lipcu 2009 roku, zarówno burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, jak i dziekan dekanatu nowogrodzieckiego ks. Krzysztof Słabicki, zwrócili się do biskupa legnickiego ks. dr. Stefana Cichego z prośbą o rozpoczęcie procedury nadania patronatu świętej Jadwigi Śląskiej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec.
Pomimo wielu trudności zostały podjęte działania w zakresie remontu ruin klasztoru Magdalenek. W grudniu 2009 r. zakończyły się prace, związane z remontem i naprawą uszkodzeń. Przedmiotem zadania były działania mające na celu ratowanie zabytku przed całkowitym zniszczeniem oraz poprawa stanu technicznego i estetyki zabytkowych ruin poprzez naprawę, rewitalizację, wzmocnienie oraz odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania zabytku.

Na spotkanie w ramach triduum przybyło wiele sióstr magdalenek z rożnych naszych wspólnot, by wspólnie modlić się, ale również po to, by posłuchać wykładu, jaki przygotował pan Zdzisław Abramowicz.

Na początku naszego spotkania słowo przywitania w imieniu przełożonej generalnej wypowiedziała S.M. Iwona, wikaria generalna, przypomnijmy je sobie.

?Dzisiejsze spotkanie wpisuje się w drugi rok przygotowania do obchodów Jubileuszu 800-lecia sprowadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od pokuty do Nowogrodźca. Fundatorką klasztoru magdaleńskiego w Nowogrodźcu w XIII wieku była św. Jadwiga Śląska, a dzieje klasztoru od momentu powstania aż po jego kres, związane są nierozerwalnie z historią tego miasta. Stąd też idea zgromadzenia się w tym miejscu, czyli przybliżenie historii magdalenek od pokuty oraz dziękczynienie Bogu za wielkie dzieła, jakich dokonywał przez ich posługę dla dobra ówczesnej ludności.

W imieniu przełożonej generalnej Sióstr Magdalenek od pokuty, s. Gabrieli Kępa, witam wszystkich obecnych na dzisiejszym spotkaniu według stopni, godności, pełnionego urzędu oraz wieku. Zwracam się ze szczególnym słowem podziękowania do ks. dziekana Krzysztofa Słabickiego,
który pozwolił, aby obchody triduum przed magdaleńskim jubileuszem oraz dzisiejsze spotkanie, odbywały się w kościele parafialnym. Dziękuję również panu Zdzisławowi Abramowiczowi, który przyjął zaproszenie do wygłoszenia prelekcji nt. Historii Sióstr Magdalenek od pokuty w Nowogrodźcu.

Osoba pana Zdzisława z pewnością wielu tutaj obecnym jest znana. Niemniej jednak przypomnę krótki biogram prelegenta. Urodził się w Wołowie Śl., jest potomkiem powstańca styczniowego z 1863 roku. Z wykształcenia nauczyciel, teolog, obecnie emeryt i jako wieloletni harcmistrz jest zastępcą komendanta hufca ZHP w Bolesławcu. Szczególnie interesuje się historią regionu, nagrywa programy popularno-historyczny dla lokalnych telewizji. Jest również współautorem książki pt. ?Nowogrodziec. Dzieje miasta i okolic do roku 1945?.

 

Po przywitaniu i wysłuchaniu bardzo ciekawego wykładu, krótkie słowo wypowiedział burmistrz miasta, wyrażając swoją wdzięczność i radość z obecności sióstr. Potem był czas na kawę i wspólne refleksie, by następnie uklęknąć wraz z ludnością tego miasta przed Jezusem Eucharystycznym i wspólnie uczestniczyć w uwielbieniu Go za wielkie dzieła, które czyni. Następnie odbyło się wspólne nabożeństwo różańcowe z racji miesiąca października i uroczysta Eucharystia, w której dziękowałyśmy za naszą rodzinę zakonną i wszelkie dary, jakimi przez wieki Bóg nas obdarzał. Po zakończonej Eucharystii odbyła się wspólna kolacja na plebani, która zakończyła kolejny dzień triduum.