Uroczystość św. Marii Magdaleny – Patronki Zgromadzenia

Uroczystość św. Marii Magdaleny – Patronki Zgromadzenia

Zgromadzenie Sióstr Świętej Marii Magdaleny od Pokuty świętowało w minioną sobotę uroczystość odpustową. Dzień 22 lipca to w Kościele święto św. Marii Magdaleny – głównej patronki Zgromadzenia. Tego dnia w Domu Generalnym w Lubaniu siostry magdalenki zebrały się na wspólnym świętowaniu. Eucharystii przewodniczył bp Piotr Wawrzynek, biskup pomocniczy diecezji legnickiej, a wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. Jan Leśnik, ks. Jan Dziewulski i ks. Patryk Zarzeczny.

Na wstępie s. M. Wiesława Kopij, przełożona generalna, powitała wszystkich zebranych oraz poprosiła o modlitwę w intencji sióstr magdalenek, by napełnione Bożą miłością, za wzorem św. Marii Magdaleny, szły przez świat głosząc dobrą nowinę, że Bóg jest, kocha każdego człowieka i jest cierpliwy, by doprowadzić każdego do Nieba. Zebrani modlili się również za osoby i firmy, które w ostatnim czasie wykonały różne prace remontowe i adaptacyjne na terenie klasztoru.

W homilii bp Piotr przypomniał, że uroczystość odpustowa to czas dziękczynienia Bogu za dobro, które dokonało się na przestrzeni ostatniego roku, czas by na nowo spojrzeć na Marię Magdalenę i uczyć się od niej apostolskiego zapału. Biskup Piotr ukazał św. Marię Magdalenę, jako świadka miłości paschalnej, gdyż była ona obecna przy Jezusie w czasie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Mówił, że wszyscy jesteśmy zaproszeni, by być świadkami miłości paschalnej, miłości, która przez cierpienie prowadzi do zmartwychwstania. Biskup modlił się, byśmy byli świadkami miłości Pana wobec tych, którzy są dotykani cierpieniem, samotnością i śmiercią, aby Jezus w nich zmartwychwstał.

Po zakończonej liturgii bp Piotr pobłogosławił figurę św. Michała Archanioła, znajdującą się w ogrodzie klasztornym, prosząc za jego wstawiennictwem, o ochronę tego miejsca i osób przed zakusami złego ducha. Poświęcił także oddaną już do użytku windę w domu generalnym. Świętowanie zakończyło się agapą przy wspólnym stole, co dało okazję do przeżywania radości z bycia razem i wymiany doświadczeń.

Warto przytoczyć słowa bpa Javiera Echevarria, które wypowiedział o św. M. Magdalenie:
„Życie Magdaleny jest niejako streszczeniem biografii każdego chrześcijanina: pokornym, ciągłym zaczynaniem od nowa, miłością do Chrystusa, ufaniem Mu pomimo cieni, które czasem zaciemniają drogę, coraz lepszą służbą innym w miejscu, gdzie przyszło nam żyć. Ludzkość potrzebuje takich kobiet i mężczyzn, zdolnych uciekać się niestrudzenie do miłosierdzia Bożego, lojalnych u stóp Krzyża, gotowych usłyszeć pośród zwykłych zajęć każdego dnia własne imię wypowiedziane przez Zmartwychwstałego”.