Uroczystość św. Augustyna

Uroczystość św. Augustyna

Z okazji uroczystości św. Augustyna w Domu generalnym Sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu została odprawiona Eucharystia, której przewodniczył ks. Tomasz Kwiecień, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Rokitkach. W modlitwie uczestniczyły Siostry z magdaleńskich domów zakonnych z Lubania i Nowogrodźca oraz zaproszeni goście. Dla Sióstr Magdalenek od Pokuty św. Augustyn jest przykładem człowieka poszukującego Boga, a kiedy już Go znajdzie oddaje wszystko i trwa w Nim. Augustyn jako biskup Hippony zorganizował w swoim domu życie klasztorne. Jego przemyślenia i doświadczenia zostały zebrane w piśmie monastycznym zatytułowanym Reguła Augustyna. Według tej Reguły żyje wiele wspólnot zakonnych w tym Siostry Magdalenki od Pokuty. Życie zakonne winno się według Reguły Augustyna cechować jednością we wspólnym życiu, zaś poszczególne jej wskazania są praktyczne i dostosowane do apostolskiego charakteru życia zakonnego. Do treści Reguły Augustyna nawiązał w kazaniu przewodniczący Eucharystii ks. Tomasz. Podkreślił, że zaczyna sie ona od „cywilizacji miłości”, czytamy w niej:  „Najmilsze siostry, nade wszystko miłujcie Boga, a następnie bliźniego, bo to są najważniejsze przykazania, które zostały nam dane”. Taką cywilizację milości starają się budować na co dzień Siostry Magdalenki od Pokuty. Na zakończenie Kaznodzieja zachęcił Siostry, aby zgodnie z zapisem Reguły przeglądały się w niej jak w zwierciadle, wypełniały to, co w niej zapisane, dziękując Bogu, dawcy wszelkie dobra. Przedłużeniem wspólnego świętowania była agapa w klasztornym kapitularzu.