U sąsiadów strażaków

U sąsiadów strażaków

Dnia 27 maja 2022 r. odbyła się w Lubaniu uroczystość związana z obchodami „Dnia Strażaka” oraz 30.leciem Państwowej Straży Pożarnej. W tym wydarzeniu wzięli udział strażacy i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, komendanci powiatowi  PSP  z terenu Dolnego Śląska, władze miasta i powiatu,  przedstawiciele jednostek samorządowych  oraz służb mundurowych. Wśród zaproszonych gości była również przedstawicielka Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty s. M. Iwona. Na rozpoczęcie uroczystości został odegrany przez Zakładową Orkiestrę Dętą Kopalni Turów hymn Polski, a następnie Komendant Powiatowy PSP w Lubaniu powitał zaproszonych gości. Kolejnym punktem programu było wręczenie aktów nominacyjnych na wyższe stopnie służbowe, odznaczeń oraz dyplomów. Po wręczeniu wyróżnień ks. Grzegorz Niwczyk kapelan strażaków i druhów poświęcił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. Przed zakończeniem spotkania zabrali głos zaproszeni goście, którzy przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Lubaniu listy gratulacyjne. Nie zabrakło słów podziękowania i uznania dla oddania i ofiarnej służby lubańskich strażaków, których poświęcenie dla lubańskiej społeczności zostało uhonorowane medalem „Za zasługi dla miasta Lubania”. Lubańscy strażacy pomagają również siostrom, szczególnie przy organizacji zakonnych uroczystości wymagających użycia profesjonalnego sprzętu, czy usunięcia zagrożeń mienia lub życia. Siostry wyrażają wdzięczność swoim wyjątkowym sąsiadom poprzez modlitwę oraz pamięć w corocznie składanych życzeniach świątecznych. Po zakończeniu uroczystości był czas na grochówkę strażacką z kuchni polowej oraz ciasto upieczone przez Siostry magdalenki od pokuty z Lubania.