Nowi kapłani diecezji legnickiej

Nowi kapłani diecezji legnickiej

W sobotę w południe biskup legnicki Andrzej Siemieniewski udzielił święceń prezbiteratu dwóm diakonom – Krzysztofowi Borysiewiczowi z parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze oraz Arturowi Jaguszczakowi z parafii Podwyższenia Krzyża św. w Legnicy. W uroczystości udział wzięli biskupi seniorzy: Stefan Cichy i Zbigniew Kiernikowski, przełożeni seminarium duchownego oraz wykładowcy, księża proboszczowie i wikariusze z parafii, z którymi związani byli kandydaci do święceń, klerycy, rodzice i bliscy. Były obecne również  osoby konsekrowane, w tym nasze siostry ze wspólnoty w Legnicy. Neoprezbiterzy swoją pierwszą w życiu Eucharystię odprawili w rodzinnych parafiach nazajutrz w niedzielę 22 maja br. Tradycyjnie każdy z nich przeszedł w pochodzie ze swojego rodzinnego domu do kościoła parafialnego, gdzie przywitali ich księża proboszczowie i wspólnoty parafialne oraz zaproszeni goście. Pamiętajmy w naszych modlitwach o nowo wyświęconych kapłanach, prosząc dla nich o łaskę świętości i wytrwania w powołaniu.