„Torebki to go”

„Torebki to go”

W związku z wciąż trwającym ostrym reżimem sanitarnym na terenie Niemiec, dzieci w Bayreuth  mają naukę zdalną i nie mogą brać udziału w duszpasterskich spotkaniach na terenie swoich parafii. Duszpasterze, a wśród nich diakoni
i pastoralni, wyszli z pomysłem  nagrywania filmików z treściami religijnymi, które docierają on- line do wszystkich chętnych Siostry magdalenki pracujące w parafii św. Benedykta i Schloβkirche w Bayreuth włączyły się  czynnie w tę akcję. Oprócz nagrywanych filmów przygotowywane są dla dzieci „torebki to go”, czyli pakiety duszpasterskie, do wzięcia z kościoła do domu, by wspólnie, gronie rodziny przyswoić sobie treści, które zawierają owe torebki. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem i jest nadzieją dla dbających o rozwój duchowy dzieci w tamtejszych parafiach, że Bóg do człowieka mówi na różne sposoby.