Szczególne podziękowanie

Szczególne podziękowanie

W parafii św. Benedykta w Bayreuth, w której posługują dwie siostry magdalenki od pokuty, 2 października, jak każdego roku jesienną porą, parafianie dziękowali za zebrane plony. Siostra Stanisława udekorowała na ten dzień ołtarz pięknymi kwiatami i plonami, które zbierali rolnicy i ogrodnicy w tym roku. Tegoroczny Erntedank miał szczególny charakter, gdyż oprócz dziękczynienia Bogu za dary ziemi w czasie Eucharystii, którą celebrował ksiądz Mȕller, również dziękowano także za trzydziestoletnią posługę diakona Meyera w tejże parafii. Na tę okazję diakon Huppman wraz z s. Marianną przygotowali krótką scenkę z pacynkami, będącą dialogiem między owieczką i Siostrą, która wyjaśniała niezorientowanemu zwierzęciu, jaka uroczystość jest w owym dniu obchodzona i komu należy się dziękczynienie. Po Eucharystii delegacje parafian dziękowały diakonowi Meyerowi za długoletnią troskę diakona o ich życie duchowe, za głoszenie Słowa Bożego, spędzone wspólnie chwile na wyjazdach wypoczynkowych i ogólnie za wszelkie dobro, które stało się ich udziałem, dzięki gorliwej posłudze diakona. Po Mszy świętej wszyscy spotkali się w centrum parafialnym, gdzie przy wspólnej kawie wspominano minione lata, oglądając zdjęcia na wystawie przygotowanej przez siostry magdalenki i diakona Huppmana.