Magdalenki na pokazie

Magdalenki na pokazie

W niedzielny wieczór  2 października siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty w Rzymie, dzięki przełożonemu rzymskich Zmartwychwstańców, wzięły udział w niecodziennym wydarzeniu na Placu św. Piotra, a mianowicie w prezentacji ośmiominutowego filmu o św. Piotrze. Wyjątkowość prezentacji polegała na nowej technologii video mappingu oraz faktu, że projekcja odbywała się na fasadzie bazyliki św. Piotra. Dokument zatytułowany „ Pójdź za mną: życie św. Piotra”, zrealizowany w języku włoskim, z angielskimi napisami, wykonany został jako animacja oparta na dziełach sztuki z watykańskiej kolekcji. Jest to część szerszej inicjatywy koordynowanej przez duszpasterzy watykańskiej bazyliki, zatytułowanej „ Sztuka i wiara”, mającej na celu przypomnienie wiernym znaczenia postaci św. Piotra dla naszej wiary i historii Kościoła. Znaczącą również atrakcją tego wieczoru był minikoncert sławnego włoskiego tenora Andrei Bocellego, którego wcześniej siostry magdalenki miały możliwość słuchać tylko z nagrań płytowych. Koncert na żywo wywarł ogromne wrażenie. Pomimo zmęczenia magdalenki wróciły na San Sebastianello duchowo i kulturalnie ubogacone i szczęśliwe.