Sympozjum katechetyczne

Sympozjum katechetyczne

Wszystkie magdalenki od pokuty uczące na terenie diecezji legnickiej, a więc s. Damiana,s. Bronisława, s. Alina, s. Renata i s. Magdalena wzięły udział w sympozjum katechetycznym na 30- lecie Diecezji Legnickiej. Miało ono miejsce w sobotę 25 marca w  Legnicy, w parafii MB Królowej Polski  i zatytułowane było „Aktualne wyzwania katechetyczne”. W spotkaniu wzięło udział kilkuset nauczycieli, katechetów oraz zaproszeni goście. Sympozjum rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego, a następnie, w auli Centrum Spotkań im. Jana Pawła II miała miejsce część wykładowa. Z wykładami ks. Jarosław Kowalczyk, dyrektor Wydziału Katechetycznego LKB zaprosił: Marzenę Machałek- Sekretarz Stanu w MEiN, księdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego, profesor Annę Zellma z Olsztyna oraz księdza Andrzeja Kieliana z Krakowa. Po części teoretycznej można było także zaopatrzyć się w pomoce katechetyczne, które oferowały na swoich stoiskach różne wydawnictwa. Oprócz ciekawych wniosków była też okazja do wymiany doświadczeń między doświadczonymi katechetami w diecezji.