Magdalenka w DRK

Magdalenka w DRK

Biskup Legnicki powołał z dniem 25 marca 2022 roku nową Diecezjalną Radę Katechetyczną Diecezji Legnickiej na okres trzech lat. Rada Katechetyczna Diecezji Legnickiej będzie więc pracowała od 2022 roku do 2025 roku. W jej obecny skład weszła także s. Renata -magdalenka od pokuty, która jest katechetką w Szkole Podstawowej w Nowogrodźcu. Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce przypomina, że diecezjalna rada katechetyczna jest organem doradczym biskupa diecezjalnego w sprawach dotyczących organizowania i właściwego funkcjonowania katechezy parafialnej oraz nauczania religii w szkołach (por. PDK 138). W trosce o pomyślny rozwój dzieła katechizacji na terenie Diecezji Legnickiej, a także dostrzegając potrzebę głosu doradczego katechetów naszej diecezji, została właśnie taka Rada powołana. Oby wyniki jej prac przełożyły się nie tylko na wzrost frekwencji uczniów uczestniczących w katechezie szkolnej, ale przede wszystkim na poziom ich wiary i gorliwość w jej świadczeniu.