Święto Laikatu Pijarskiego

Święto Laikatu Pijarskiego

W dniach 21- 23 października siostry ze wspólnoty cieplickiej w Jeleniej Górze brały udział w Święcie Laikatu Pijarskiego w Licheniu. Z Parafii św. Jana Chrzciciela na spotkanie udała się 18 osobowa grupa złożona z grona pracowników i sympatyków, pod opieką o. Piotra Różańskiego. Przybyło razem 130 osób z poszczególnych ośrodków: Bolesławca, Bolszewa, Łowicza, Jeleniej Góry, Krakowa, Poznania, Rzeszowa i Warszawy pod opieką 12 ojców.  Były to przede wszystkim osoby, które, na co dzień współpracują z Pijarami i czerpią z ich duchowości, a więc nauczyciele z 8 szkół jak i pracownicy z poszczególnych parafii. Świętowanie – to czas modlitwy, słuchania konferencji, integracji jak i nagród. Długoletni i zasłużeni pracownicy zostali bowiem nagrodzeni dyplomami i statuetkami kalasantyjskimi.  Również tydzień wcześniej w Krakowie odbyło się kilkudniowe Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży Kalasantyjskiej, w którym uczestniczyła siostra Damiana i Ojciec Łukasz. Mieli oni pod opieką młodzież jeleniogórską w liczbie 17 osób, która jeszcze przed spotkaniem ubogaciła się nawiedzając Łagiewnickie Sanktuaria: Miłosierdzia Bożego i Jana Pawła II. W pięćsetnej grupie byli również goście z Węgier, Moraw i Ukrainy. Dla młodych był to czas zasłuchania w Słowo Boże, uczestnictwa w warsztatach jak i czas wspólnej zabawy. W organizację spotkania była włączona młodzież z poszczególnych szkół pijarskich.