Spotkanie z Marią Magdaleną

Spotkanie z Marią Magdaleną

W 2022 roku przypada piąta rocznica oddania miasta Lubań pod opiekę św. Marii Magdalenie. Jako patronka nie jest jednak dość znana w społeczeństwie, stąd ostatnie spotkanie w ramach Duszpasterstwa Kobiet Diecezji Legnickiej, które miało miejsce w sobotę – 22 października w klasztorze lubańskim, poświęcone było właśnie tej świętej. Kobiety przybyłe w to popołudnie do klasztoru Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty mogły szerzej zapoznać się z postacią św. Marii Magdaleny, którą paniom przybliżyła przełożona generalna sióstr magdalenek- Matka Wiesława. Obalając wiele krążących wokół tej postaci mitów, wskazała na pewne fragmenty Nowego Testamentu, dotyczące jej życia i jego przemiany po spotkaniu z Mistrzem z Nazaretu. Matka Wiesława wyjaśniła też przybyłym kobietom jakie atrybuty w ikonografii pozwalają rozpoznać umiłowaną uczennicę Pana. Ciekawostką było także podzielenie się wrażeniami z podróży do Prowansji we Francji, gdzie św. Maria Magdalena jest bardzo znana i czczona w relikwiach przez okoliczną ludność. Pointą wykładu było naśladowanie św. Marii Magdaleny przez Jej córki duchowe, którymi są obecne siostry magdalenki od pokuty, pragnące słuchać i wpatrywać się w Boskiego Mistrza oraz wynagradzać Jego Boskiemu Sercu grzechy popełniane przez ludzkość a szczególnie przez kobiety na przestrzeni dziejów. Kontynuacją była też refleksja pań dotycząca kondycji współczesnej kobiety i jej roli w Kościele. Po skromnym posiłku wraz z siostrami panie udały się do klasztornej kaplicy, gdzie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia, którą celebrował ks. Jan Leśnik – proboszcz z pobliskiej parafii w Radogoszczy.
Na koniec panie otrzymały wizerunki św. Marii Magdaleny i mogły też nabyć figurki i książki o tejże świętej.