Spotkanie z Nuncjuszem

Spotkanie z Nuncjuszem

Siostry wspólnoty legnickiej wraz z przełożoną generalną Zgromadzenia – s. Gabrielą Kępą, uczestniczyły w uroczystym rozpoczęciu roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym  w Legnicy. Gościem specjalnym tego wydarzenia był Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.
W uroczystości wzięli także udział: biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, biskup pomocniczy Marek Mendyk, przedstawiciele wyższych uczelni, w tym rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, przedstawiciele parlamentarzystów, władz lokalnych, służb mundurowych oraz rodzice alumnów i pracownicy WSD i Legnickiej Kurii Biskupiej. Po powitaniu gości przez rektora ks. dra Piotra Kota, wręczeniu nagród najlepszym klerykom i zaprzysiężeniu czterech nowych alumnów, miał miejsce wykład, który wygłosił abp Pennachhio. Temat wykładu brzmiał: „Z Maryją jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Wprowadzając w zagadnienie, Nuncjusz nawiązał do dokumentów Soboru Watykańskiego II i nauczania Jana Pawła II, i podkreślił, że seminarium jest sercem diecezji. W nim dokonuje się formacja, która zmierza do stawania się duszpasterzami na wzór Jezusa Chrystusa. Wszystko to dokonuje się mocą Ducha Świętego. Po odśpiewaniu uroczystego Gaudeamus, uczestnicy inauguracji udali się do Katedry, gdzie sprawowana była Msza św. w intencji alumnów, wychowawców i wykładowców seminarium duchownego. Dla sióstr magdalenek po tym niecodziennym spotkaniu zostało pamiątkowe zdjęcie z Nuncjuszem.