Spotkanie w Krakowie

Spotkanie w Krakowie

Z racji panującej wciąż w kraju pandemii spotkanie przedstawicieli Krajowego Duszpasterstwa Kobiet odbyło się w dwóch miejscach. Diecezje północne spotkały się w Toruniu, natomiast diecezje południowe spotkały się 2 października 2020 r.
w Krakowie. Z diecezji legnickiej przedstawicielem był Duszpasterz Kobiet ks. dr Mariusz Habiniak, któremu towarzyszyła Matka Wiesława- przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. M. Magdaleny od Pokuty, gdyż w domach zakonnych sióstr magdalenek odbywają się spotkania kobiet w ramach tegoż duszpasterstwa oraz przedstawicielka kobiet diecezji legnickiej -p. Anna Sierpina. Zaskakującym dla uczestników doświadczeniem było miejsce spotkania, bo odbywało się ono w Krakowie przy ul. Franciszkańskiej 3 w sali, w której znajduje się słynne „okno papieskie”. Dla upamiętnienia tego wyjątkowego spotkania każdy z uczestników robił sobie zdjęcie w tym miejscu. W przerwie obrad miała miejsce również Msza św. w kaplicy Kurii Krakowskiej, czyli w miejscu, gdzie modlił się i bardzo często też pracował św. Jan Paweł II. Po spotkaniu był jeszcze krótki moment, by przejść się po Rynku a w drodze powrotnej zatrzymać się na krótką modlitwę w Łagiewnikach.