Spotkanie kobiet

Spotkanie kobiet

„Estera – wierna Bogu i silna mimo lęku”  taki temat towarzyszył spotkaniu kobiet w lubańskim klasztorze sióstr magdalenek od pokuty dnia 19 listopada 2021 r. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.30 wspólną Adoracją Najświętszego Sakramentu. Następnie kilkanaście minut po 17.00 uczestniczki spotkania wraz
z siostrami zebrały się w zakonnym kapitularzu w oczekiwaniu na konferencję. Zanim jednak ks. Krzysztof Żmigrodzki, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba skierował do zebranych przygotowane wystąpienie dotyczące historii Estery każda z pań przedstawiła krótko swoją osobę. Po zakończonej konferencji uczestniczki mogły podzielić się refleksją na temat usłyszanych treści. Wymiana doświadczeń i zróżnicowane spojrzenia na ten sam temat ubogaciło każda z pań. Około godz. 19.30 ks. Krzysztof sprawował Eucharystię w intencjach uczestniczek. Cykliczne spotkania formacyjna organizowane przez siostry magdalenki od pokuty dotyczą kobiet Starego
i Nowego Testamentu. Z przedstawionych historii uczestniczki mogą czerpać dla siebie przykład i inspiracje dla swojej codzienności. Pozornie dawne historie stają się aktualne w obecnych czasach. Kolejne takie spotkanie odbędzie się w grudniu, na któe siostry magdalenki serdecznie zapraszają.