Dzień skupienia

Dzień skupienia

W sobotę 20 listopada 2021 roku w ramach diecezjalnej formacji osób konsekrowanych odbył się kolejny dzień skupienia. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10.30 w kaplicy klasztoru Ojców Franciszkanów w Legnicy konferencją, którą wygłosił bp legnicki Andrzej Siemieniewski. Następnie osoby konsekrowane uczestniczyły w Adoracji Najświętszego Sakramentu, którą prowadził o. Zdzisław Tamioła OFMConv- gwardian wspólnoty i proboszcz parafii franciszkańskiej w Legnicy oraz referent biskupa legnickiego ds. życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego. Po wspólnej modlitwie adoracyjnej bp Andrzej sprawował Eucharystię w intencji osób powołanych posługujących na terenie diecezji legnickiej. Do koncelebry stanęli również Ojcowie Franciszkanie. W wygłoszonej przez bpa legnickiego homilii zebrani mogli usłyszeć o tym, jak mocnym i wyraźnym w obecnych czasach powinien stać głos osób powołanych oraz ich misja w szerzeniu Królestwa Bożego. Przed końcowym błogosławieństwem s. Joanna, franciszkanka Rodziny Maryi, diecezjalna referentka zakonna, w imieniu wszystkich osób powołanych posługujących w diecezji legnickiej złożyła biskupowi Andrzejowi życzenia z okazji zbliżającego się dnia imienin. Przygotowanie liturgii na ten dzień skupienia zostało powierzone siostrom magdalenkom od pokuty, które zebrały się licznie w kaplicy franciszkańskiej na czele z Matką Wiesławą, przełożoną generalną Zgromadzenia. Spotkanie zakończyło się posiłkiem przygotowanym przez Ojców Franciszkanów w ich zakonnym refektarzu. Dzień skupienia dla osób konsekrowanych jest okazją do wspólnej modlitwy, wymiany doświadczeń w realizacji apostolatu oraz pogłębienia formacji zakonnej poprzez słuchanie konferencji odnoszących się szczególnie do misji osób konsekrowanych.