Spotkanie formacyjne dla kobiet w Lubaniu

Spotkanie formacyjne dla kobiet w Lubaniu

W piątek 10 listopada w Domu Generalnym Sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla kobiet. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią, którą sprawował i homilię wygłosił ks. Patryk Zarzeczny wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Lubaniu. Po zakończonej Eucharystii uczestniczki wysłuchały konferencji wygłoszonej również przez ks. Patryka, przedstawiającej Sarę z Księgi Rodzaju. Słuchaczki poznały historię Sary – jej wędrówkę wiary i zaufania Bogu w wypełnieniu się Jego obietnic. Musiała ona przejść trudną drogę uczenia się wiary i zaufania Bogu. Mimo pojawiających się w jej życiu momentów słabości, Bóg przez nią zrealizował swój plan. Sara przez przykład swojego życia może być przewodniczką na drodze wzrostu wiary i zawierzenia Bogu pomimo pojawiających się trudności. Zebranym tego dnia w lubańskim klasztorze paniom towarzyszyły Siostry Magdalenki od Pokuty wspólnoty lubańskiej i legnickiej. W programie spotkania był również czas na wymianę doświadczeń życia wiarą w codzienności, a całość zamykała Adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa w narracji listopadowej zadumy nad śmiercią i udziałem w radości wiecznej w niebie. Podczas kolejnych spotkań uczestniczki będą kontynuowały swoją wędrówkę wraz z kobietami Starego i Nowego Testamentu, by w nich odnajdywać przykład i inspirację do odkrywania swojej tożsamości według Bożego zamysłu.