diecezjalny dzień wspólnoty

diecezjalny dzień wspólnoty

Kolejny diecezjalny Dzień Wspólnoty za nami! W Święto Niepodległości i wspomnienie św. Marcina, 11 listopada br., 56 kobiet konsekrowanych z terenu diecezji legnickiej zgromadziło się w domu generalnym Sióstr Magdalenek od Pokuty w Lubaniu. Siostry włożyły wiele serca w podjęcie gości, których powitała przełożona generalna magdalenek – s. Wiesława. Spotkanie rozpoczęło się od adoracji Najświętszego Sakramentu. Był to czas słuchania Boga w milczeniu i wielbienia Go radosnym śpiewem. Modlitwę ubogaciły siostry grające na różnych instrumentach. Następnie w kapitularzu był czas radosnego spotkania, rekreacji, wzajemnego poznawania się i ubogacania charyzmatami. Siostry magdalenki: s. Anna, s. Sylwia, s. Magdalena i s. Ewa, jako upominek dla wszystkich zebranych przedstawiły krótką autorską sztukę opowiadającą o dobroci i miłości Jezusa, który wybiera do przyjaźni ze sobą oblubienice o różnych typach osobowości i różnych temperamentach. Spektakl został bardzo dobrze przyjęty.

Konferencję duchową wygłosił o. Krzysztof Wiśniewski, referent ds. życia konsekrowanego. Temat konferencji: „Wystarczy to proste słowo: Pociągnij mnie za sobą! (Pnp 1,3)” został zaczerpnięty z Adhortacji Apostolskiej papieża Franciszka „C’est la confiance” – o ufności w miłosierną miłość Boga z okazji 150-tej rocznicy urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza. O. Krzysztof zachęcał, by wzorem św. Teresy życie według rad ewangelicznych oprzeć na zaufaniu nieskończonej miłości Jezusa i Boga Ojca. Ufność bowiem prowadzi do doświadczania miłości Bożej. Miłość wyzwala od lęku o siebie. Wolność pomaga oderwać wzrok od samych siebie i skierować strumienie miłości ku braciom i bliźnim. Krótka i prosta droga do nieba polega na akceptacji własnej małości i zdaniu się na silne i miłujące ramiona Jezusa, który człowieka podnosi.

Ojciec Krzysztof przewodniczył także Eucharystii, a w homilii podkreślił słowa Jezusa, wzywające nas do wyboru właściwego Pana. Jezus chce, byśmy miłowali Go i Jego się trzymali, a odrzucili Mamonę, czyli wielką iluzję oparcia życia na posiadaniu ziemskich zabezpieczeń.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Kolejny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych zaplanowany jest w Domu Słowa w Legnicy, na 2 grudnia.