Spotkanie formacyjne dla kobiet

Spotkanie formacyjne dla kobiet

Dnia 14 stycznia 2023 r. w jeleniogórskim klasztorze sióstr magdalenek od pokuty odbyło się kolejne spotkanie formacyjne dla kobiet. Temat przewodni brzmiał: „Siła kobiety w stresie”. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 Adoracją Najświętszego Sakramentu, którą przygotowała i prowadziła s. Bronisława. We wspólnej modlitwie adoracyjnej uczestniczki miały możliwość pozostawania w skupieniu i refleksji, trwając przed Jezusem z tym, co przeżyły w minionym roku kalendarzowym i zawierzyć Bogu swoje życie wraz z tym, co przeżywają i tym, czym żyją w Nowym Roku. Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie kobiety mogły powiedzieć wszystko to, co je nurtuje, cieszy, ale także co powoduje stres, by On stał się źródłem siły i nadziei w przeżywaniu codzienności. Następnie ks. Piotr Sikorski, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowicach odprawił Eucharystię w intencjach uczestniczek spotkania. W wygłoszonej homilii odniósł się do wydarzenia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie ukazując, że ta młoda kobieta również przeżywała niepokój, obawy, a nawet stres wobec Bożego wezwania, które całkowicie zmieniło Jej życie. Drugą część warsztatową spotkania prowadziła Julita Mazur- Frankowska, która na co dzień zajmuje się pomocą i wsparciem uczniów i ich opiekunów w przezwyciężaniu zgłaszanych problemów w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Złotoryi oraz współpracuje z siostrami magdalenkami od pokuty w prowadzonym przez nie Ognisku Wychowawczym dla Dziewcząt im. św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu. W kilkugodzinnym spotkaniu uczestniczyło prawie 50 kobiet. Podczas pracy warsztatowej dotyczącej zagadnienia stresu, nieodzownego elementu życia, uczestniczki usłyszały jak można nauczyć się żyć ze stresem, aby nie szkodził on im i ich najbliższym. Dowiedzieć się jak minimalizować jego negatywne skutki. Zagadnienia do pracy w grupach dotyczyły źródła stresu, jego objawów, skutków, oraz jak sobie z nim radzić. Ponadto poruszony został temat siły kobiety i jak ona wyraża się na co dzień. W podsumowaniu pracy w grupach prowadząca tę część spotkania pani Julita  zwróciła również uwagę na to, że obok pomocy psychologicznej bezcenną w trudnych momentach jest wiara, modlitwa, rozmowa z drugim człowiekiem – kierownikiem duchowym, spowiednikiem, terapeutą, przyjacielem. W przerwie zajęć warsztatowych uczestniczki mogły wymienić swoje doświadczenia życia codziennego przy kawie i ciastku. Czas wzajemnego ubogacenia się i wzmocnienia ducha wypełnił się około godz. 19.00.