Kobiece kolędowanie w Koskowicach

Kobiece kolędowanie w Koskowicach

13 stycznia 2023r. w ramach Diecezjalnego Duszpasterstwa Kobiet odbyło się spotkanie dla kobiet w Koskowicach. Tym razem miało ono charakter świąteczny, kolędowy. Zgromadziły się panie, niektóre wraz ze swoimi mężami. Spotkanie rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu, którą poprowadziła s. Olga. Był to czas uwielbiania Boga za wszelkie otrzymane łaski w minionym roku, za dary, które Bóg w swojej opatrzności już dla nas przygotował, za to, że uzdrawia nas, byśmy mogli widzieć i wierzyć, ufać i pełnić Jego wolę. Radość z obecności Wcielonego Słowa – Jezusa Chrystusa pośród zgromadzenia, wybrzmiała z mocą także w kolejnym punkcie spotkania, którym była wspólna agapa, przygotowana przez panie z Duszpasterstwa Kobiet. Obecność mężczyzn sprawiła, że śpiew kolędowy był tym bardziej barwny i żywy. Siostry przygotowały miłą niespodziankę w postaci darów od Dzieciątka Jezus. Polegało to na tym, że każdy z uczestników losował numer odpowiadający poszczególnym darom duchowym, opisanym na przygotowanej liście, np. „daję tobie na gwiazdkę, Radość Matki Mojej, by ci służyła, jako wzór, do radości twojej”, „daję tobie na gwiazdkę, stajenkę ubogą, chcę w twym sercu, jako w niej odpocząć, gdym zmęczony drogą”. Przydzielanie darów od Dzieciątka okazało się bardzo poruszające dla każdego. Atmosfera całego spotkania była domowa i serdeczna.