Siostry u św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu

Siostry u św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu

W parafii św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu gościły Siostry Magdalenki od Pokuty: s. Sylwia i s  Ewa. W niedzielę, 17 marca, obecne były podczas wszystkich Mszy świętych, głosząc Dobrą Nowinę, dając świadectwo swojego powołania, życia we wspólnocie zakonnej. Był to czas wspólnej modlitwy i radości również poprzez włączenie się w parafialną scholę. Siostry nawiązując do Ewangelii, mówiły o misji, którą wszyscy mają do wykonania, zachęcały do wytrwałego wypełniania swoich zadań każdego dnia, odczytywania swojej drogi, jako drogi prowadzącej do nieba i do odważnego wejścia w przymierze z Bogiem – jak zachęcał prorok Jeremiasz – przymierze, w którym Bóg obiecuje nam swoją pomoc zawsze, do końca. Siostry wyraziły też wdzięczność całej Parafii wraz z jej Pasterzami: proboszczem – ks. Franciszkiem Molskim, ks. Marcinem Boguckim, ks. Andrzejem Dudą, za serdeczne przyjęcie, za wrażliwe serca i dobroć, której mogły doświadczyć w czasie apostołowania, a także za świadectwo wiary parafian. Siostry zapewniły o swojej modlitwie za każdego, kogo tam spotkały.