Rekolekcje wielkopostne w Lubaniu

Rekolekcje wielkopostne w Lubaniu

W dniach 17 – 19 marca br. w parafii pw. Świętej Trójcy w Lubaniu odbyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził jezuita ks. Paweł Kowalski wraz z zespołem „Mocni w Duchu”. Temat przewodni brzmiał „Jezus i trudności”. Podczas pierwszego dnia rekolekcji uczestnicy usłyszeli o wierze, jako relacji z Bogiem, jako odpowiedź na to, co Bóg mówi do każdego. Głos Boga często zagłuszany jest przez wiele czynników, jak zatem go rozpoznać? To pytanie m. in. postawił rekolekcjonista w pierwszej nauce. Szukając odpowiedzi trzeba zadać pytanie, które znajdujemy
w „Ćwiczeniach duchowych” św. Ignacego z Loyoli: Jakie owoce rodzą się w Twoim sercu, kiedy myślisz o konkretnych rzeczach? Nauki rekolekcyjne drugiego dnia dotyczyły procesu podejmowania decyzji w życiu. Ten dzień zakończył się adoracją Najświętszego Sakramentu
i modlitwą uzdrowienia. W trzecim, ostatnim dniu rekolekcji kaznodzieja w oparciu o nauki św. Ignacego Loyoli mówił o tym jak się modlić. Modlitwa to dialog, słuchanie i odpowiedź.  Modlitwa Pismem świętym, wyobraźnią, dziękczynienia – trzy światła, które prowadzą na drodze modlitwy. Bardzo ważne jest dziękczynienie. Ono sprawia, że stajemy się uważni na to, co dzieje się w sercu, uważni na dobro, które otrzymujemy od Boga. Siostry Magdalenki od Pokuty wspólnoty lubańskiej wraz z dziewczętami z Ogniska Wychowawczego brały udział w poszczególnych dniach rekolekcji, by wraz ze wspólnotą parafialną przygotować się do przeżywania zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielu uczestnikom te dni pomogły znaleźć spokój w zgiełku codzienności, sens życia, a przede wszystkim pogłębić relacje z Bogiem i odnowić ducha.