Siostry na Spotkaniu Młodych

Siostry na Spotkaniu Młodych

„Przyjdź” pod takim hasłem odbyło się w dniach 23-26 sierpnia br. XXV Spotkanie Młodych w Legnickim Polu. W sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej spotkała się młodzież Diecezji Legnickiej. Młodym ludziom towarzyszyły również siostry magdalenki od pokuty – s. M. Iwona, nowicjuszka Elżbieta i postulantka Marta. Siostry włączyły się w pracę w grupach oraz w inne punkty programu. Obecność wśród młodych ludzi dała Siostrom możliwość poznania,  czym żyją oraz czego poszukują młode osoby we wspólnocie Kościoła. Siostry mogły dać świadectwa rozeznania powołania zakonnego oraz zapoznały młodych z charyzmatem Zgromadzenia. Podczas spotkania młodzież odwiedzili bp Zbigniew Kiernikowski, bp Marek Mendyk, o. Leon Knabit, Jan Pospieszalski, ks. Waldemar Cisło z międzynarodowej organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzięki usłyszanym konferencjom młodzi ludzie mogli nie tylko zgłębić swoją wiedzę religijną, ale również usłyszeć między innymi o roli rodziny, o odpowiedzialnej miłości, współczesnym patriotyzmie, czy o tragicznej sytuacji w jakiej znajdują się prześladowani chrześcijanie. Program każdego dnia obejmował również wspólną modlitwę. Nie zabrakło uwielbienia Boga przez śpiew, który animowała schola muzyczna. Młodzi ludzie, jak o tym mówili podczas składania świadectw, wyjeżdżali ze spotkania umocnieni, z nową siłą jaką daje Duch Święty, by jeszcze odważniej dawać świadectwo wiary. Wielu z nich deklarowało, że wróci do Legnickiego Pola za rok. Tak wiele dał im czas spędzony wśród rówieśników. Młode osoby napotykają we współczesnym świecie na wiele różnych trudności, przeszkód czy zagrożeń duchowych, dlatego potrzebują być razem. Potrzebują spotkań, które pogłębią ich więź z Chrystusem i drugim człowiekiem oraz złączą w świadectwie życia wiarą. Pomogą również w kształtowaniu ich chrześcijańskiej tożsamości. Na tej drodze towarzyszą młodzieży przez modlitwę i obecność również osoby zakonne. Nie mogło więc zabraknąć wśród młodych Diecezji Legnickiej sióstr magdalenek od pokuty. Wraz z młodymi siostry wołały: Przyjdź Duchu Święty! W ostatni dzień miał miejsce koncert zespołu NIEMAGOTU, na który dołączyły siostry z Lubania wraz z dziewczętami z Ogniska Wychowawczego oraz siostry ze wspólnoty legnickiej.