Prezydent RP w Lubaniu

Prezydent RP w Lubaniu

Dnia 6 września w godzinach wieczornych, miasto Lubań, w którym znajduje się Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty, odwiedził Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Była to pierwsza w historii współczesnego Lubania wizyta urzędującego Prezydenta RP. Prezydentowi towarzyszyli na lubańskim rynku Sekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski Minister Marzena Machałek, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak i Wicestarosta Powiatu Lubańskiego Wojciech Zembik. Najpierw odbyło się spotkanie z włodarzami miasta i zaproszonym gronem gości, wśród których obecna była Przełożona Generalna sióstr magdalenek- s. Gabriela Kępa. Przy krótkiej wymianie zdań podarowała Prezydentowi RP album dotyczący historii Zgromadzenia. Potem na miejskim rynku odbyło się spotkanie z mieszkańcami. Odpowiednią oprawę muzyczną uroczystość zyskała dzięki Lubańskiej Orkiestrze Reprezentacyjnej. Po przemówieniach był czas na rozmowy i zrobienie sobie zdjęcia z głową państwa, które w wielu albumach mieszkańców Lubania stanowić będzie cenną pamiątkę.