Siostry magdalenki w Kamenz

Siostry magdalenki w Kamenz

Gorączka wrześniowego świętowania patronatu św. Marii Magdaleny nad miastem Lubań ostygła nieco, ale to nie znaczy, że fakt ten uległ zapomnieniu. Wciąż zbierane są pomysły w jaki sposób pielęgnować to ważne dla miasta wydarzenie. Jedną z okazji do takich reminiscencji był wyjazd 25 listopada 2017 roku sióstr magdalenek, mieszkańców i włodarzy Lubania do Kamenz. To miasto bowiem współuczestniczyło w realizacji projektu Euroregionu Nysa, dzięki któremu powstało Oratorium o św. Marii Magdalenie, wystawione w Lubaniu, w dniu ogłoszenia patronatu. Spotkanie rozpoczęło się w Ratuszu w Kamenz od powitania gości z Lubania przez Nadburmistrza miasta- Rolanda Dantza i Burmistrza, którzy dziękowali mieszkańcom Lubania za współpracę.

Kolejnym punktem spotkania była część naukowa, w której głos zabrali lubanianie. Jako pierwszy wystąpił Pan Łukasz Tekiela- Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu, w temacie: „ Przetrwały wbrew przeciwnościom losu-czyli o doli i niedoli lubańskich Magdalenek.” W kolejnym przedłożeniu Pani Joanna Piotrowska, również pracownica lubańskiego Muzeum, opowiedziała „ Kiedy granica stała się pomostem- przyczynek do historii kościołów granicznych w dolinie Kwisy” Ze strony gospodarzy natomiast wszyscy zebrani usłyszeli wykład Dra Daniela Franka „Reformacja na Górnych Łużycach” który jednak z powodu choroby prelegenta wygłosił Burmistrz Miasta Kamenz.

Po części intelektualnej w niezbyt sprzyjających warunkach atmosferycznych goście zwiedzili miasto a następnie wspólnie zjedli przygotowany posiłek i na koniec obejrzeli nagranie z koncertu nagranego w  kościele pw. Trójcy Świętej w Lubaniu dnia 24 września. Mieszkańcy Kamenz, którzy uczestniczyli w realizacji tego projektu mieli okazję przypomnieć sobie występ, a pozostali, nieobecni na uroczystościach lubańskich, mogli  po raz pierwszy zobaczyć efekt całego projektu. Po  projekcji rozległy się gromkie brawa. Gospodarze wyrazili swój zachwyt i nadzieję na przyszłą współpracę. Na koniec zabrali jeszcze głos: zastępca Burmistrza Lubania -Pan Mariusz Tomiczek i Przełożona Generalna Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty- s. Gabriela Kępa, dziękując wszystkim za zaangażowanie w to przedsięwzięcie i za wspólne przeżycia, które ubogaciły wszystkich.


Poniżej wykład P. Łukasza Tekieli o historii magdalenek w Lubaniu