Kolędnicy na ul. Wrocławskiej 17

Kolędnicy na ul. Wrocławskiej 17

Boże Narodzenie to czas zgłębiania tajemnicy uniżenia się Boga, który zapragnął dla naszego zbawienia przyjąć postać człowieka, ale to także chwile, w których spotykamy się z najbliższymi. Siostry nie wyjeżdżają do domów rodzinnych, ale w swoich wspólnotach witają uroczyście Nowonarodzonego, kultywując różne tradycje wyniesione z domu. Jedną z takich tradycji jest wspólne kolędowanie. W klasztorze magdalenek śpiew kolęd rozbrzmiewał od wieczoru wigilijnego, a w kolejny wieczór wspólnotę magdaleńską nawiedzili KOLĘDNICY z okolic naszego miasta. Kilka rodzin muzykujących zorganizowało w stylu góralskim ciekawą formę składania życzeń znajomym i przyjaciołom, do których zaliczyli też siostry. Ta miła niespodzianka zaowocowała życzeniami, wspólnym śpiewem, radością i obdarowaniem się wzajemnym różnymi niespodziewanymi podarkami.