Rekolekcje parafialne

Rekolekcje parafialne

Siostry magdalenki od pokuty ze wspólnoty lubańskiej uczestniczyły w rekolekcjach wielkopostnych, które w parafii pw. Trójcy Świętej, do której siostry należą, głosił w dniach od 4 do 7 marca 2023 roku, ksiądz biskup Maciej Małyga z Wrocławia. W treści rekolekcji słuchający przeszli skróconą ścieżkę wiary z Abrahamem. W słowach- kluczach-, każdego dnia wierni i siostry mogli przyjrzeć się swemu życiu, spoglądając na przykład ojca naszej wiary. Dzień pierwszy koncentrował słuchaczy wokół terminów: słuchaj- czyli słuchaj Boga, co On ma do powiedzenia, jaka jest Jego wola względem ciebie i wyjdź– z ziemi swoich koncepcji nażycie, swoich przyzwyczajeń, by móc Go naprawdę spotkać. Na kolejny dzień przypadały słowa: przygarniaj, czyli bądź miłosierny, tak jak miłosierny jest Bóg oraz żałuj, czyli w pokorze przyznaj się do swych win i nie chciej do nich wracać. W ostatnim dniu słowem kluczem było –ofiaruj, czyli tak naprawdę oddaj Bogu to, co od Niego otrzymałeś, a otrzymasz stokroć więcej. Bóg jest hojnym dawcą, ale pragnie od nas ofiary żywej. Stąd ostatnim w naukach rekolekcyjnych słowem – kluczem było słowo ufaj, bo tylko Bogu można zaufać bez ryzyka, że zostanie się wystawionym do wiatru. Bóg w pełni godzien jest zaufania i wielu, którzy żyli przed nami jest tego żywym świadectwem.

W poniedziałkowe przedpołudnie ksiądz Biskup odwiedził także siostry magdalenki. W klasztornej kaplicy ofiarował modlitwę w intencji sióstr a w czasie wspólnotowej kawy poznał w skrócie historię i charyzmat Zgromadzenia. Wieczorem natomiast spotkał się z dziewczętami z Ogniska Wychowawczego,  gdzie odpowiadał na pytania młodzieży.