Być Kobietą…

Być Kobietą…

8 marca w Domu Słowa odbyło się spotkanie kobiet diecezji legnickiej. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wspólnotę Kobiet działającą przy parafii pw. Świętej Rodziny w Legnicy. Temat spotkania brzmiał: „Razem z Maryją”. Razem z Maryją czas ten przeżywało ok. 120 pań. Na wstępie wszystkie zebrane panie przywitał ks. Mateusz Rycek. Modlitwę różańcową rozpoczął śpiew pieśni maryjnych. Konferencję wygłosił ks. Leopold Rzodkiewicz. Podkreślił w niej geniusz kobiety, jej rolę i znaczenie w świecie, wymienił także współczesne zagrożenia. Ks. Leopold przytoczył m.in. słowa kard. Józefa Ratzingera, który wiele razy zabierał głos o roli i miejscu kobiety w życiu, twierdząc, że „kryzys moralności jest ściśle związany z bardzo dzisiaj na terenie Kościoła aktualnym tematem kobiety i jej roli”. Mówił: „To kobietę najbardziej dotkną skutki chaosu wywołanego powierzchownością kultury, będącej owocem myśli i ideologii maskulinistycznych, które łudzą kobietę hasłami wyzwolenia, a w rzeczywistości dokonują głębokiego spustoszenia w jej psychice”. Za przykładem św. Jana Pawła II, który mówił o geniuszu kobiety, ks. Leopold nakierował wzrok na Maryję, jako wzór każdej kobiety. Kolejnym punktem spotkania była agapa, czyli poczęstunek przygotowany przez panie. Wspólny stół dał możliwość rozmów, dzielenia się, radości świętowania. 

Eucharystii przewodniczył ks. Leopold Rzodkiewicz. Msza św. miała swoje przedłużenie w adoracji Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie zaśpiewany został Apel Jasnogórski, a wszystkie kobiety otrzymały prezent: „Słowo na drogę” i słodki upominek. Całość spotkania ubogaciły Siostry Służebnice Przenajświętszej Krwi i Siostry Magdalenki.