Pomimo pandemii kobiety trwają na modlitwie

Pomimo pandemii kobiety trwają na modlitwie

Spotkanie kobiet w Koskowicach odbyło się tym razem w sobotę 10 października, miał to być dzień integracji przy grillu na świeżym powietrzu, wiele kobiet deklarowało swoje przybycie, niestety kolejne zakażenia korona-wirusem i zaostrzenie środków ostrożności spowodowało, że na spotkanie przybyło zaledwie 11 kobiet. To nie przeszkodziło nam trwać na wspólnej Adoracji Najświętszego Sakramentu, którą przygotowała i wspólnie z kobietami poprowadziła s. Olga Soroka. Modlitwa różańcowa wprowadziła nas w przeżywanie Eucharystii, którą  tym razem sprawował w intencji kobiet ks. Paweł Jagusz, w homilii podkreślił ogromną rolę Maryi w naszym życiu, która jest zasłuchana w Słowo Boże oświetlające Jej życie i zachęcił zebrane panie do naśladowania tej postawy. Po Mszy Świętej była wspólna agapa przy smakołykach, które przygotowały zebrane kobiety i czas dzielenia się swoimi duchowymi przeżyciami.