Odwiedziny na Jasnej Górze

Odwiedziny na Jasnej Górze

Stało się już tradycją, że co roku radne generalne Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty wraz z przełożoną generalną Matką Wiesławą jadą na Jasną Górę.  Dnia 4 maja 2023 r. w jasnogórskiej kaplicy Cudownego Obrazu siostry zawierzyły Maryi losy Zgromadzenia, każdą siostrę magdalenkę od pokuty oraz sprawę nowych powołań. Dziękując za dotychczasowy etap posługi rady generalnej oddały Bogu przez ręce Maryi wszystkie sprawy Zgromadzenia  i każdą z sióstr prosząc o potrzebne łaski, aby wiernie realizować misję powierzoną magdalenkom od pokuty we wspólnocie Kościoła i świecie. W tej drodze przewodniczką zawsze jest Maryja, wzór zawierzenia Bogu w każdych okolicznościach życia.  W drodze do Matki Bożej Częstochowskiej siostry nawiedziły grób Matki Pauli Andrzejewskiej w Roszkowicach. W jasnogórskiej kaplicy siostry uczestniczyły w Eucharystii oraz modliły się przed obrazem Matki Bożej Królowej Polski. Maryjo Jasnogórska Pani, Tobie zawierzamy!