Niecodzienne spotkanie w Lubaniu

Niecodzienne spotkanie w Lubaniu

Dnia 15 maja do lubańskiego klasztoru Sióstr magdalenek od pokuty przyjechała grupa 21 osób z okolic Görlitz i Cottbus w Niemczech. Celem przyjazdu do Lubania było poznanie Sióstr, ich historii zarówno dawnej jak i współczesnej. Tym bardziej ciekawym było spotkanie, że jak się okazało, jedna z uczestniczek ma w rodzinie dalszą krewną, która była magdalenką od pokuty. Ona też przywiozła album ze zdjęciami
i informacjami o Śp. s. M. Thekli Kühn. Urodzona w 1892 roku, pochodziła z Minikowa, powiat bolesławiecki, profesję zakonną złożyła we wrześniu 1915 roku w Lubaniu. Na skutek działań wojennych frontu radzieckiego siostra Maria Thekla w nocy, w lutym 1945 roku wraz z innymi siostrami konwentu lubańskiego opuściła Lubań i wyjechała do Niemiec Zachodnich. Zmarła w marcu 1967 roku w klasztorze W Seyboldsdorf i została pochowana w grobowcu na terenie, obecnie byłego już klasztoru w parku w Seyboldsdorf. Jak podają kroniki zakonne, była bardzo pilną i sumienną w wykonywaniu obowiązków zakonnych i zadań poleconych Jej w gospodarstwie klasztornym. Przybyłych do klasztoru gości, którzy przyjechali do Lubania dzięki staraniom pana Daniela z Niemiec, długoletniego dobrodzieja Ogniska Wychowawczego dla dziewcząt im. Jadwigi Śląskiej, placówki prowadzonej przez Siostry, powitała przełożona generalna Zgromadzenia Matka Wiesława Kopij. Matka Wiesława opowiedziała również
o klasztorze i jego historii. Po poczęstunku goście mogli zobaczyć Ognisko Wychowawcze, po którym oprowadzała s. Magdalena Bartkiewicz, dyrektorka placówki.  W sali historycznej mieszczącej się w Domu generalnym, uczestnicy spotkania obejrzeli wystawę poświęconą historii Zgromadzenia. Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, którą sprawował w kaplicy zakonnej  w języku niemieckim ks. Jan Dziewulski, proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Lubaniu. Eucharystia była sprawowana w intencji zebranych gości, ich rodzin i bliskich im osób. Podczas obiadu zebrani goście ze wzruszeniem podziękowali Siostrom za serdeczne przyjęcie, możliwość poznania historii Zgromadzenia i dzieła prowadzonego przez Siostry. Spotkanie zostało uwieńczone wspólnym zdjęciem oraz pamiątkowym wpisem do księgi gości.