Głosimy „Słowo” w Rzeszotarach

Głosimy „Słowo” w Rzeszotarach

Szóstą niedzielę wielkanocną, tj. 5 maja br., s. Sylwia i s. Ewa, ze Zgromadzenia Sióstr Magdalenek od Pokuty, przeżywały w parafii pw. Świętego Krzyża w Rzeszotarach. Siostry obecne były podczas wszystkich Mszy świętych, głosząc Dobrą Nowinę, dając świadectwo swojego powołania, życia we wspólnocie zakonnej. Siostry zachęcały wszystkich do gorliwego zaangażowania w życie Kościoła, do uczestnictwa w różnych wydarzeniach organizowanych przez kościół lokalny jak również przez same siostry magdalenki. Po każdej Mszy św. była okazja do rozmowy z siostrami, zaopatrzenia się w ulotki o Zgromadzeniu, okazja do nawiązania relacji. Siostry były wdzięczne proboszczowi, ks. Przemysławowi Supersonowi, oraz wszystkim parafianom za serdeczne przyjęcie i zapewniły o swojej modlitwie za każdego, kogo tam spotkały.