Modlitwa o pokój

Modlitwa o pokój

W niedzielę 6 marca 2022 r. w lubańskiej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Jakuba Apostoła o godz. 19.00 odbyło się Nabożeństwo medjugorskie z modlitwą o pokój na Ukrainie. Było to nabożeństwo na wzór adoracji prowadzonych w Medjugorie, której oprawę muzyczną przygotował wikariusz ksiądz Norbert wraz z diakonią posługującą w tej parafii. Rozważania modlitewne prowadził ks. Krzysztof Żmigrodzki, proboszcz parafii. W kościele obecni byli parafianie, mieszkańcy Lubania oraz bracia i siostry z Ukrainy, którzy obecnie przebywają w Lubaniu. Oni także włączyli się w modlitwę w rodzimym języku. Po błogosławieństwie na zakończenie nabożeństwa głos zabrał burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński, który dziękował mieszkańcom Lubania za wszystkie gesty solidarności z narodem ukraińskim. Na modlitewnym czuwaniu obecne były również siostry magdalenki od pokuty wspólnoty lubańskiej z Matką Wiesławą. Wszyscy zebrani z głęboką ufnością wołali do Boga o dar pokoju dla Ukrainy i całego świata przez wstawiennictwo Matki Najświętszej.