Formacja Sióstr Przełożonych

Formacja Sióstr Przełożonych

W dniach 11-12 marca br. do Domu Generalnego Zgromadzenia Sióstr św. M. Magdaleny od Pokuty  kolejny raz zjechały się Siostry Przełożone wspólnot magdaleńskich na spotkanie formacyjne, które poprowadził o. Sławomir Badyna, benedyktyn z Biskupowa. Tym razem poruszony został temat przeżywania we wspólnotach okresu Wielkiego Postu. Filarami tego szczególnego czasu są post, modlitwa i jałmużna, stanowiące kolejno nasze odniesienie do samych siebie, do Pana Boga oraz do drugiego człowieka. W takim też kluczu należy dokonywać rewizji życia. Odczytując sens postu należy zapytać- „ Czy potrafię ująć sobie czegoś, by bardziej zatęsknić za Tym, który ma moc nasycić mnie bez miary?” Co do modlitwy Siostry Przełożone reflektowały na ile rzeczywiście są tymi, które przylgnęły do Chrystusa i mają zażyłą z Nim relację. W temacie jałmużny natomiast zastanawiały się nad relacją do bliźniego, współsiostry, nad wrażliwością na potrzeby innych, a nie skupianie się na sobie i odczuwanie braków. Wszystko to zamykało się w pojęciu prawdziwej miłości, którą Siostry winny na co dzień świadczyć sobie wzajemnie. Stałym punktem spotkań jest także modlitwa za zmarłe Siostry, spoczywające na lubańskim cmentarzu.