Modlitwa i służba

Modlitwa i służba

Początkiem marca br. nasza Ojczyzna dołączyła do grona innych państw Europy i świata zmagających się z pandemią koronawirusa. Ogłaszane coraz to nowe obostrzenia mocno ograniczające życie społeczne, gospodarcze i religijne dotknęły boleśnie każdego Polaka, niezależnie od jego wieku. Arcybiskup Stanisław Gądecki pełniący obecnie funkcję Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w swym Komunikacie z dnia 13 marca br. wystosował prośbę do kapłanów i osób życia konsekrowanego „aby każdego dnia o godzinie 20.30 – bez udziału wiernych – odmawiali w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia”. Siostry magdalenki włączyły się gorliwie w tę modlitwę i od tego dnia ze wspólnot płynie modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem o ustanie pandemii. Z modlitwy zawsze wypływa pragnienie świadectwa i służby drugiemu człowiekowi szczególnie temu, który znajduje się w potrzebie. Na takie wezwanie odpowiedziała jedna z sióstr magdalenek udając się z pomocą do jeleniogórskiego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego prowadzonego przez legnicką Caritas, w którym zakażona została część pacjentów i  personelu. Przez kilka tygodni służyła na 3 oddziale tej placówki, który w połowie kwietnia br. został całkowicie zamknięty z powodu obecności koronawirusa. Ośrodek znalazł się we wręcz dramatycznej sytuacji z powodu braków personalnych.  Z różnych stron zaczęła napływać pomoc nie tylko duchowa i materialna, ale przede wszystkim pomoc w postaci personelu i wolontariuszy, wśród których są również klerycy z legnickiego Wyższego Seminarium.  Na 3 oddziale pacjentami zajmują się: siostry zakonne, rektor legnickiego seminarium ks. Piotr Kot oraz wolontariusze z przygotowaniem medycznym. Zapewniają oni 20 pacjentom nie tylko całodobową opiekę, ale także podtrzymują na duchu, modlą się i zastępują im bliskich, którzy nie mogą ich teraz odwiedzać. Cała wspólnota magdaleńska dziękuje Bogu za dar tych wszystkich, którzy potrzeby innych przedkładają nad własne, a szczególnie za dar naszej współsiostry obecnie przebywającej już na obowiązkowej kwarantannie, i poleca ich opiece Matki Bożej.