Magdaleńska Uroczystość

Magdaleńska Uroczystość

Cały  Kościół z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka od 2016 roku  czci  św. Marię Magdalenę dnia 22 lipca w randze święta, ale Siostry Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty obchodzą tego dnia swoją patronalną Uroczystość.  W roku Jubileuszu 700.lecia klasztoru lubańskiego magdalenki, które zwykle ten dzień świętują we wspólnotach, wspominając w sposób szczególny św. Marię Magdalenę i wypraszając Jej orędownictwa u Pana, którego doskonale umiłowała, zgromadziły się w sporej liczbie w Domu generalnym w Lubaniu. Mszę św. tego dnia celebrował i homilię wygłosił ks. dr Bogusław Wolański- dziekan lubański. Celebrans nawiązując do tekstów liturgii dnia, przedstawił zebranym postać Magdaleny zatrzymując się na trzech słowach, którymi Kościół określa tę świętą: wybrana, głosząca i widząca.
Po Eucharystii wszyscy zebrali się w refektarzu zakonnym przedłużając świętowanie przy wspólnym stole.