Magdalenki w Rzymie

Magdalenki w Rzymie

Z dniem 1 lipca 2020 r. Siostry magdalenki od pokuty podjęły posługę w Domu generalnym Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego w Rzymie przy ul. Via di San Sebastianello 11. Dom Generalny, usytuowany w samym centrum Rzymu, jest znakiem jedności tego międzynarodowego Zgromadzenia zakonnego z Kościołem Powszechnym. Sercem zmartwychwstańczej duchowości jest osobiste i wspólnotowe uczestnictwo w Tajemnicy Paschalnej Jezusa Chrystusa. Zmartwychwstańcy wezwani są do podążania drogą codziennego nawracania się, dzięki któremu mogą doświadczyć osobistego zmartwychwstania. Decyzja o otwarciu placówki w Rzymie to nie tylko odpowiedź na skierowaną przez władze tego Zgromadzenia prośbę, ale to również wymiana dóbr duchowych, bowiem duchowość Zmartwychwstańców zbliżona jest do duchowości magdaleńskiej, której podstawę stanowi Paschalne Misterium Zbawienia. Chrystus „jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy” (1J2, 2), abyśmy już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał (por. 2 Kor 5,15). Dlatego Siostry wierząc, że przez pielęgnowanie ducha pokuty, wejście na drogę ciągłego nawracania się, staną się uczestniczkami prawdziwego życia. Siostry magdalenki od pokuty podejmując posługę w Wiecznym Mieście będą starały się przekazywać charyzmat i dziedzictwo swego wielowiekowego Zgromadzenia tym, którym bezpośrednio posługują i tym, których będą spotykały na drodze realizowania misji Zgromadzenia. Do zadań Sióstr w Domu generalnym Zmartwychwstańców należy praca w zakrystii, kuchni i pralni. Błogosławieństwo Boże niech towarzyszy magdalenkom od pokuty w stolicy chrześcijaństwa, by dawane świadectwo o sile pokuty i miłości zdolnej przemieniać świat rozszerzało się aż po jego krańce.