Magdalenki zawierzone Maryi

Magdalenki zawierzone Maryi

Dnia 1 stycznia 2022 roku jedna z parafianek parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Jeleniej Górze- Cieplicach brała udział w Eucharystii na Jasnej Górze, w czasie której, jak w każdą pierwszą sobotę miesiąca, uczestniczący w niej ludzie mogli zawierzyć siebie i swoich bliskich Maryi. Oprócz tego, że osoba ta zawierzyła Matce Bożej siebie i swoją rodzinę, to postanowiła dokonać takiego aktu także w imieniu wszystkich sióstr magdalenek od pokuty. Na dowód tego przywiozła siostrom w Cieplicach papierowy formularz takiego aktu zawierzenia. To wielka radość dla każdej siostry Zgromadzenia św. Marii Magdaleny od Pokuty, że są ludzie, którzy nie tylko proszą siostry o modlitwę, ale także tę modlitwę ofiarowują w intencji sióstr. Szczególnie jest ta modlitwa cennym darem w tych trudnych czasach. Oby jak najwięcej takich inicjatyw ze strony ludzi świeckich. Bóg zapłać!!!