Jest szansa na odbudowę

Jest szansa na odbudowę

Siostry magdalenki od pokuty w czasach swej świetności posiadały ogromny obiekt klasztorny w Nowogrodźcu, który stanowił pierwszą fundację zakonu na tych ziemiach, za sprawą św. Jadwigi Śląskiej i jej męża Henryka Brodatego. Czasy świetności tego obiektu zakończyły się w 1810 roku, kiedy nastąpiła kasata zakonów w Polsce. Przez lata kompleks niszczał i ulegał dewastacji, gdyż nikt nie był w stanie finansowo podołać restauracji imponującej budowli. W ostatnim czasie władze miasta Nowogrodziec zdecydowały o przekazaniu pieczy i odbudowie klasztoru Fundacji „Twoje Dziedzictwo”.  Fundacja nazwała zabytkowy obiekt Klasztorem Dusz. Na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku ma być sfinalizowane prawne przekazanie obiektu Fundacji. Prowadzona jest zbiórka funduszy na pierwsze prace remontowe. Fundacja działa już w regionie bolesławieckim remontując dawny kościół ewangelicki w Żeliszowie. Koszt odbudowy całego klasztoru wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych, ale, jak wypowiada się przedstawiciel Fundacji „Twoje Dziedzictwo”- „ … chcemy stopniowo – za pomocą pozyskiwanych dotacji, współpracy z innymi podmiotami oraz zbiórek pieniędzy – przywrócić życie temu miejscu…” Przedstawiciele Fundacji chcieliby aby już w trakcie prac budowlanych były organizowane pierwsze inicjatywy kulturalne, zwłaszcza na dziedzińcu wewnętrznym klasztoru. To wielka radość dla sióstr magdalenek od pokuty, które będą gorliwie modlić się, by całe przedsięwzięcie zostało jak najszybciej urzeczywistnione. Zachęcają także do ofiarności mieszkańców całego Dolnego Śląska na ten cel.