Magdalenki w Różańcu do granic

Magdalenki w Różańcu do granic

Siostry magdalenki codziennie w swoich wspólnotach, w kaplicach domów zakonnych modlą się modlitwą różańcową, ale dnia 7 października 2017 roku wraz z całym Kościołem w Polsce czynnie włączyły się w tę modlitwę na granicy naszego kraju. Z racji bliskiego położenia domów zakonnych Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty granicy z Czechami i Niemcami, siostry wraz z wiernymi diecezji legnickiej i archidiecezji wrocławskiej, udały się do wyznaczonych kościołów stacyjnych. Kilka sióstr pojechało do Zgorzelca, inne do Szklarskiej Poręby, jeszcze inne do Grabieszyc Górnych i do Bolesławowa ( koło Stronia Śląskiego). Jak przypominają inicjatorzy całego ogólnopolskiego przedsięwzięcia,„ Różaniec jest potężną bronią w walce ze złem, tak silną, że nie raz potrafił zmienić bieg historii, a tysiące świadectw i udokumentowanych cudów dowodzi, jego niezwykłej skuteczności. Maryja jest Królową Polski, przez całe pokolenia opiekuje się nami, w krytycznych momentach historii zawsze była przy nas, a my przy Niej. Jako ratunek dla świata, Matka Boża wskazuje na modlitwę różańcową. Dlatego wierzymy, że jeśli różaniec zostanie odmówiony przez około milion Polaków na granicach kraju, to może nie tylko zmienić bieg zdarzeń, ale otworzyć serca naszych rodaków na działanie Łaski Bożej. Potężna modlitwa różańcowa może wpłynąć na losy Polski, Europy, a nawet i całego świata. Dość powiedzieć, że Maryja zawsze kieruje prośbę o częstą modlitwę różańcową, podczas każdego niemal objawienia”. Po modlitwie wprowadzającej wygłoszona została konferencja a następnie o godzinie 11.00 kapłani zgromadzeni na modlitwie celebrowali  Eucharystię, po której wszyscy uczestnicy uwielbiali Chrystusa wystawionego w Najświętszym Sakramencie, dziękując za wspólnotę modlitwy. W Szklarskiej Porębie obecny był ks. bp Stefan Cichy, który w czasie Mszy św. wygłosił także homilię. Kolejnym punktem wspólnotowego spotkania był posiłek, po którym całe grupy modlitewne udawały się do granicy państwa i o godzinie 14.00 wszyscy połączyli się w modlitwie różańcowej, wypraszając za wstawiennictwem Matki Najświętszej pokój i ratunek dla Polski i całego świata, prosząc za nasze rodziny, wspólnoty, parafie i wszystkich ludzi. Był to akt, jak zaznaczali inicjatorzy przedsięwzięcia: wierności i posłuszeństwa Maryi, która niestrudzenie w każdym objawieniu wzywa wszystkich do odmawiania różańca, który jest najskuteczniejszą bronią przeciw złu i grzechowi. W Jakuszycach, gdzie dotarły trzy nasze siostry, choć pogoda nie rozpieszczała pielgrzymów, zgromadziła się ich ponad dwutysięczna grupa. Wielką nadzieją napawał widok modlących się młodych i starszych, którzy głośno wypowiadali słowa tych samych modlitw. Szczególnie wzruszający był widok młodych mężczyzn, którzy wraz ze swoimi rodzinami przyłączyli się do modlitwy. W Jakuszycach obecne na modlitwie były także grupy z Niemiec i Czech, dlatego możliwa była modlitwa również w tychże językach. Gratulujemy pomysłodawcom, oddając ich Bogu i życząc, by serca ich otwierały się na kolejne natchnienia Ducha Świętego. Umacniający był widok takiego zrywu modlitewnego, w który potrafiło się zaangażować kilka milionów ludzi w skali kraju, bo również w tym czasie modlitwy były zanoszone w tych samych intencjach we wszystkich polskich parafiach. Wierzymy, że modlitwa ta przyniesie obfite owoce dla naszego kraju, Europy i całego świata. Oby więcej takich inicjatyw, które tak mocno jednoczą nas-ludzi.