Kolejne spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych

Kolejne spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych

W dniach 27-28 listopada 2020 r. odbyło się drugie już w tym roku kalendarzowym spotkanie formacyjne  przełożonych wspólnot zakonnych Zgromadzenia Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty. Miejscem spotkania był Dom generlany Magdalenek od Pokuty w Lubaniu. Z uwagi na pandemię koronawirusa i związanymi z tym obostrzeniami w przekraczaniu granic w spotkaniu nie mogły wziąć udziału wszystkie Siostry Przełożone. Zabrakło Sióstr z dwóch placówek w Niemczech i placówki w Rzymie. Spotkaniu przewodniczyła przełożona generalna Zgromadzenia Matka Wiesława. W programie dnia był czas na wspólną modlitwę, konferencje, odpoczynek oraz wymianę doświadczeń z pełnienia poslugi przełożonej domu zakonnego. Konferencje do Sióstr Przełożonych, tak jak poprzednio, głosił benedyktyn z Biskupowa -o. Sławomir. Swoje rozważania opierał na słowie Bożym, doświadczeniu pełnienia  urzędu przełożonego oraz Instrukcji Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego „Posługa władzy i posłuszeństwo. Faciem tua, Domine, requiram”. Siostry Przełożone pamiętały również o modlitwie za zmarłych, szczególnie za swoje Czcigodne Poprzedniczki. W związku z tym w drugim dniu spotaknia poszły na cmentarz, by powierzyć miłosierdziu Bożemu zmarłych w modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Każdorazowe spotkanie formacyjne jest umocnieniem i pomocą w pełnieniu misji przełożonej wspólnoty zakonnej.