Kolędowanie Towarzystwa Przyjaciół WSD

Kolędowanie Towarzystwa Przyjaciół WSD

W niedzielę 14 stycznia 2024 roku w „Domu Słowa” zgromadziło się prawie 150 osób z różnych miejscowości diecezji legnickiej. To członkowie Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego, którzy, jak co roku gromadzą się, by przeżyć ten czas na modlitwie, dzieląc się wiarą, śpiewając kolędy. Siostry magdalenki wspólnoty legnickiej również przeżywały to wydarzenie, angażując się też w jego organizację. Na spotkanie przyjechali klerycy legniccy, którzy przygotowują się do kapłaństwa w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową w intencji powołanych do służby Bożej, a także o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Najważniejszym momentem była uroczysta Msza Święta. W homilii ks. Krzysztof Wiśniewski podkreślił, że Jezus Chrystus jest objawieniem miłości Boga Ojca wobec człowieka kruchego i słabego, a także wobec człowieka obarczonego odpowiedzialnością za grzech. Bóg Ojciec w człowieku upodobał sobie i posłał Syna na świat, aby ludzi przywołać do zażyłej więzi ze sobą. Tajemnica Betlejemu i tajemnica chrztu w Jordanie – tajemnica Bożego upodobania – zatacza coraz większe kręgi, gdy Jezus idzie przez Galileę. Wywołuje życiowe poruszenie, gromadzi uczniów. Przy Jezusie wzmaga się ruch, życie się potęguje. Tworzy się wspólnota życia: współzamieszkanie, bliskość. Po wspólnym obiedzie było kolędowanie. Pomiędzy śpiewem kolejnych kolęd ks. Piotr Kot mówił katechezę o codziennych darach, które każdy może składać Jezusowi zamiast złota, kadzidła i mirry. To zaproszenie, aby w wierze żyć w logice daru z siebie. Inspiracją do medytacji była znana kolęda „Jezusa narodzonego”. Spotkanie zakończyła adoracja Najświętszego Sakramentu z nabożeństwem do Bożego miłosierdzia.