Diecezjalny Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych

W sobotę, 13 stycznia 2024 r. odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty dla wszystkich form życia konsekrowanego. W styczniu niektóre zgromadzenia zakonne przeżywają swoje rekolekcje, przez co frekwencja na Dniu Wspólnoty była mniejsza. Swoje doroczne rekolekcje przeżywają także Siostry Magdalenki od Pokuty w Lubaniu. Zebrało się łącznie 26 kobiet konsekrowanych, w tym 18 sióstr zakonnych, jedna pustelnica, jedna dziewica konsekrowana i sześć wdów.

Jak zwykle dzień wspólnoty rozpoczął się od godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu, z okazją do spowiedzi świętej. Część modlitwy animowały siostry, wznosząc ku Panu pieśni uwielbienia. Kolejna godzina upłynęła na radosnym spotkaniu przy stole. Najpierw przy akompaniamencie muzycznego kwartetu (klarnet – Ada, dwie gitary – s. Ewa, Magdalenka ze wspólnoty legnickiej i s. Filomena, Służebnica Najdroższej Krwi Chrystusa oraz ukulele – s. Marta, Franciszkanka Rodziny Maryi), który wykonywał kolędy, nastąpiło dzielenie się opłatkiem. Potem była chwila na kawę i ciastko, przedłużona o śpiew pastorałek. Pewne serdeczne napięcie i wzruszenie towarzyszyło muzycznemu rozdaniu darów od Dzieciątka Jezus dla każdej z obecnych osób.

Konferencja duchowa, będąca stałym elementem dni wspólnoty, miała za temat tajemnicę Bożego upodobania w człowieku słabym i kruchym, a także w człowieku obarczonym odpychającym płaszczem win. Jezus Chrystus zjednoczył się z każdym człowiekiem i przez Niego Bóg Ojciec chce do każdego dotrzeć z wezwaniem do powrotu. Ks. Krzysztof Wiśniewski, organizator spotkania, przywołał w konferencji fragment Orędzia Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Pokoju. W orędziu tym papież w kontekście ambicji rozwoju technologii sztucznej inteligencji, podkreślił istotną rolę ludzkiej słabości: „Rozpoznanie i zaakceptowanie własnej ograniczoności, jako stworzenia, jest dla człowieka niezbędnym warunkiem osiągnięcia pełni, a raczej przyjęcia jej w darze”. Przywołany został także List apostolski z sierpnia 2023 roku, zatytułowany „Wielkość i nędza człowieka” (Sublimitas et miseria hominis), napisany w czterechsetną rocznicę urodzin Błażeja Pascala. Treść listu pomaga przyjąć prawdę o człowieku, w którym Bóg ma upodobanie pomimo ludzkiej nędzy i działa potężnie w słabym człowieku przez nadprzyrodzoną łaskę wiary w Jezusa Chrystusa.

Podczas Eucharystii ks. Krzysztof uwypuklił w homilii inicjatywę zbawczą Jezusa, który sam szuka z upodobaniem i znajduje ludzi pogubionych, poukrywanych, zaszytych w swych „norach” jak Lewi w komorze celnej. Jezus przeprowadza uwikłanego w interesy i osamotnionego człowieka do królestwa niebieskiego, w którym odnajduje radość braterskich relacji. Również w czasach Starego Testamentu Bóg znajdował upodobanie w obdarowywaniu łaską ludzi, którzy doświadczali słabości i porażek. Tak też Saul został namaszczony na króla nie dlatego, że „przewyższał wszystkich o głowę” i „nie było piękniejszego człowieka”. Samuel namaścił Saula w sytuacji, gdy ten daremnie uganiał się za oślicami po górach i upokorzony był porażką. Radość życia we wspólnocie jest tym pewniejsza, im większa jest świadomość udzielonej nam przez Boga łaski wybrania i ocalenia. Po Mszy świętej był jeszcze czas na wspólny obiad i kontynuację rozmów w serdecznej siostrzanej atmosferze.

Kolejny Diecezjalny Dzień Wspólnoty przypada w Święto Ofiarowania Pańskiego – Światowy Dzień Życia Konsekrowanego – 2 lutego. Początek spotkania o 9.30 w Domu Słowa. W planie adoracja i liturgia godziny przedpołudniowej, której będzie przewodniczył bp Piotr Wawrzynek. On również głosić będzie słowo. Będzie też czas na spotkanie przy stole. Na Eucharystię zapraszamy do katedry na 12.00.