Jubileusz ks. bpa Stefana Cichego

Jubileusz ks. bpa Stefana Cichego

60 lat posługi kapłańskiej, w tym 25 lat biskupiej – taki właśnie Jubileusz przeżywał 16 września 2023 roku ks. bp Stefan Cichy –  biskup senior diecezji legnickiej. Na uroczystość przybyło 15 biskupów z Polski i z Niemiec. Mszę św. Jubilat sprawował w kaplicy Domu Słowa, w koncelebrze biskupów i licznie przybyłych kapłanów diecezji legnickiej i katowickiej. Wśród gości obecne były siostry magdalenki od pokuty wraz z przełożoną generalną Matką Wiesławą. Homilię wygłosił bp Piotr Greger, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP. Bp Piotr jest wychowankiem bpa Stefana Cichego i jak sam podkreślił „świadkiem sumiennego, rzetelnego, konsekwentnego budowania przez biskupa Stefana na trwałym fundamencie Słowa Bożego i świętej liturgii”. W homilii bp Piotr podkreślił, że „bp Stefan należy do grona Bożych szaleńców, gdyż swoje życie uczynił liturgią”. Bp Jubilat nazywany był przez niektórych Ślązaków „szpyndlikorzem”, co miało w tym wypadku wydźwięk pozytywny i znaczyło, że zwracał uwagę na wszystkie drobiazgi i szczegóły, które decydują o prawdzie i pięknie liturgii.

Ks. Leopold Rzodkiewicz wraz z przełożoną generalną sióstr magdalenek Matką Wiesławą i s. Iwoną, złożyli Biskupowi Stefanowi gratulacje, życzenia i zapewnienie o modlitwie w imieniu duchowieństwa i osób konsekrowanych diecezji legnickiej. Po zakończonej Eucharystii, wszyscy goście udali się do seminaryjnego refektarza na obiad i dalsze świętowanie. Bp Jubilat i niektórzy biskupi zabrali głos, dzieląc się wspomnieniami i doświadczeniem doznanej dobroci Bożej i ludzkiej.

Biskup Stefan Cichy urodził się 30 marca 1939 w Przyszowicach k. Gliwic. W latach 1957-1963 studiował w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. 23 czerwca 1963 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza. Był wikariuszem w parafii św. Szczepana w Bogucicach (1963-1968) i parafii katedralnej w Katowicach (1968-1971). Kontynuował studia w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie (1967-1971) oraz na Wydziale Teologii Katolickiej Uniwersytetu Wiedeńskiego (1971-1974), zwieńczone uzyskaniem doktoratu z teologii (liturgika). Podczas studiów zagranicznych posługiwał w duszpasterstwie św. Gertrudy w Wiedniu. Po powrocie do Polski pełnił posługę jako: wicerektor seminarium w Krakowie (1977-1978), p.o. rektora seminarium w Krakowie (1978-1980) oraz rektor Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach (1980-1992). 26 sierpnia 1998 r. został mianowany przez św. Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji katowickiej. Święcenia biskupie przyjął 12 września 1998 r. w katedrze katowickiej z rąk abpa Damiana Zimonia. Przez dwie kadencje był przewodniczącym Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, przewodniczącym Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej, redaktorem biuletynu „Anamnesis”. Wiosną 2005 roku został biskupem legnickim. Przez kolejnych 9 lat przewodził tu ludowi Bożemu i otaczał ojcowską troską także siostry magdalenki. Od 2014 roku jest na emeryturze, nadal mocno angażując się, na miarę sił, w posługę biskupią. Niech Chrystus Dobry Pasterz umacnia biskupa Stefana swoją miłością.