Emerytowany Kardynał Robert Sarah w Legnicy

Emerytowany Kardynał Robert Sarah w Legnicy

Dzień 13 września był wyjatkowym dniem dla Legnicy, a szczególnie dla parafi św. Jacka w Legnicy. W tym dniu do parafii, w której przed 7 laty miało miejsce Wydarzenie Cudu Eucharyatycznego, przybył emerytowany Kardynał Robert Sarah. Ksiądz Kardynał w latach 2014-2021 był prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Dostojny Gość o godzinie 18.00 celebrował Mszę Świętą w parafi pw św. Jacka w Legnicy. W uroczystej Eucharystii uczestniczyły siostry magdalenki ze wspólnoty legnickiej. A oto kilka myśli z homili, którą wygłosił Ksiądz Kardynał. Słowa Jezusa, które są do nas dzisiaj skierowane w Ewangelii (Łk 6,20-26) są bardzo przejmujące, słowa które warto przyjąć i przemyśleć, słowa które dają życie. Celebrans podkreślił, że Jezus nie mówi tak jak my ludzie, że Jego słowa często wydają się nam skandaliczne, przekraczają nasze rozumienie. Wszystko o czym mówił Ksiądz Kardynał dotyczyło Eucharystii, spożywania Ciała i picia Krwi Pańskiej. Jezus mówi jeżeli nie będziecie pić Krwi Mojej i spożywać Mojego Ciała nie będziecie żyć wiecznie. Obecny kryzys, który przechodzi przez Kościół to kryzys Eucharystyczny. My jako Kościół nie wierzymy, że Chrystus jest obecny w Kościele w swojej Krwi i w swoim Ciele. Ksiądz Kardynał zadał pytanie: jak dzisiaj przeżywamy Eucharystię? jak przeżywamy Liturgię?

Zbliżać się do Eucharysti na koloanach. Jak często klękamy przed Najświętszym Sakramentem? Sprawowana Eucharystia z wiarą musi przemieniać nasze życie fundamentalnie. Tylko Jezus może zmienić nas i nasze życie, wiara w żywą obecność Jezusa w Eucharysti przemienia nas. Sprawowana Eucharystia musi być celebracją wiary, Ona wyzwala nas z grzechu, wszyscy potrzebujemy być wyzwoleni z grzechu. My chrześcijanie nie możemy żyć bez Chrystusa!

Ksiądz Kardynał prosił, abyśmy tego wieczoru podczas sprawowanej Mszy Świętej prosili naszego Pana, aby wzmocnił nasza wiarę. Eucharystia musi zmienić nasze relacje braterskie (dla nas siostrzane), abyśmy spożywajac Jego Ciało i pijąc Jego Krew czuli się spokrewnieni jako bracia (a we wspólnocie siostrzanej jako siostry). W wiarę nie możemy wejść bez doświadczenia miłości braterskiej, siostrzanej.

Bardzo zachęcamy do posłuchania homilii Księdza Kardynała na stronie legnickiego gościa niedzielnego.

Siostra Olga i siostra Beata spotkały się również z Księdzem Kardynałem w Domu Słowa. Ksiądz Kardynał podpisał książki swojego autorstwa, które siostry mają w zakonnej bibliotece a na koniec pobłogosławił każdą siostrę.