Idziemy do Pani Jasnogórskiej

Idziemy do Pani Jasnogórskiej

W dniach od 2 do 9 sierpnia br. odbyła się 42 piesza pielgrzymka wrocławska pod hasłem „Chrystus naszym  pokojem”. Uczestniczyła w niej s. Beata Rusnarczyk, ze wspólnoty Sióstr magdalenek we Wrocławiu. Oto jej przeżycia: „To były piękne rekolekcje w drodze, czas w którym rozważaliśmy tematy …przyjdź, pragnij, wracaj, trwaj, czuwaj, a na koniec pielgrzymki – idziemy razem. Był to czas budowania relacji i wzajemnego ubogacania się. Pielgrzymowałam w grupie 4/21 – to dwie grupy połączone (Oławska i Katedralna Młodzieżowa).  Podczas pielgrzymowania modliłam się w intencji nowych powołań do naszego Zgromadzenia oraz niosłam intencje, które powierzyli mi ludzie. Dziękuję Bogu za ten czas pielgrzymowania. Napełnił mnie on pokojem i nadzieją, oraz żywą wiarą.  Pielgrzymowali z nami nasi Biskupi pomocniczy: ks. bp. Jacek i ks. bp. Maciej. Oni swoją postawą
i świadectwem, oraz żywą wiarą uczyli nas jedności w różnorodności”.