Drzwi klasztoru zamknięte

Drzwi klasztoru zamknięte

To nie ŻARTY!!! Od 1- 8 lipca 2017 roku drzwi klasztoru sióstr magdalenek od pokuty w Lubaniu, które zwykle stoją otworem dla wszystkich pukających do furty klasztornej, rzeczywiście były zamknięte dla osób z zewnątrz. W tych dniach bowiem, jak każdego roku, siostry przeżywały swoje rekolekcje. Czwarty raz z kolei były to rekolekcje oparte na pogłębionej modlitwie SŁOWEM BOŻYM, czyli tzw. LECTIO DIVINA, które głosił Ojciec Krzysztof Bieliński ze Zgromadzenia OO.Redemptorystów, obecnie wykładowca w Wyższym Instytucie Teologii Moralnej w Rzymie. Właściwym klimatem do wsłuchania się w SŁOWO jest milczenie, które pozwala w ciszy usłyszeć Boga samego, stąd taka właśnie aura w początkowych dniach lipca w klasztorze i wokół. Rekolekcje te stanowią cztery etapy formacji Jezusa zawarte w Ewangelii wg kolejnych ewangelistów. W Ewangelii wg św. Marka, czytający historię Jezusa mają wyznać, że jest On Synem Bożym i pójść za Nim- stanąć po Jego stronie. Rozważania Ewangelii wg św. Mateusza są kierowane do uczniów, którzy Jezusa wybrali, żyją wiarą w Niego i ta wiara zaczyna kosztować. Panaceum na takie trudności to- POWIERZYC SIĘ w nich JEZUSOWI. W Ewangelii wg św. Łukasza Jezus jest tym, który formuje EWANGELIZATORA, dostrzegającego w swoim życiu działania Boga. Pociągnięty przez Boga, przyprowadza innych do Mistrza. W Janowej Ewangelii Jezus zaprasza zgłębiających jej treść do trwania w Nim. Objawia się tu światu w ZNAKACH, pokazując kim JEST i że warto w Niego wierzyć , kochać Go i przy Nim trwać. W takim też przekonaniu siostry magdalenki umocniły się dzięki posłudze o. Krzysztofa na tych rekolekcjach. Owoce tych ćwiczeń duchowych będziemy zbierać wszyscy…