Diecezjalny Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych

Diecezjalny Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych

Kobiety poświęcone Bogu spotkały się w Domu Słowa w Legnicy, w sobotę 30 września 2023 roku. Dzień wspólnoty zgromadził 35 osób konsekrowanych z diecezji legnickiej: siostry Służebnice Przenajświętszej Krwi Chrystusa, siostry Bożego Serca Jezusa, siostry Elżbietanki, siostry Eucharystki, siostry św. Marii Magdaleny od Pokuty, siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, siostry Służebniczki Dębickie, siostry Służebniczki Śląskie, członkinie Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, pustelnicę i kandydatkę do stanu dziewic konsekrowanych. Spotkanie to było doświadczeniem jedności i otwartości, w różnorodności charyzmatów.

Życie konsekrowane jest dzisiaj tak samo jak w przeszłości cenną ozdobą Domu Bożego, czyli Kościoła. Święta Teresa z Ávila pytała: „Jaki byłby los świata, gdyby nie było zakonników”? Jaki byłby los świata, gdyby nie było serc konsekrowanych, tzn. zupełnie oddanych Bogu na własność? Po co są? – pyta się świat, w którym liczy się tylko to, co się opłaca, co przynosi wymierną korzyść. Jan Paweł II odpowie: „Jako ludzie konsekrowani, starzy i młodzi, dochowujcie wierności swoim zobowiązaniom wobec Boga, budując się nawzajem i wspomagając jedni drugich. Chociaż czasem napotykacie trudności i choć w niektórych kręgach opinii publicznej osłabł szacunek dla życia konsekrowanego, waszym zadaniem jest na nowo wzywać ludzi naszych czasów, aby podnieśli wzrok ku górze, aby nie pozwolili się przygnieść codzienności, ale by umieli się zachwycić Bogiem i Ewangelią Jego Syna.”

Dzień wspólnoty rozpoczął się od adoracji eucharystycznej. Siostry trwały w milczeniu przed Panem i uwielbiały Go śpiewem. Śpiew animowały siostry z trzech zgromadzeń. Na zakończenie adoracji biskup Andrzej Siemieniewski pobłogosławił wszystkich Najświętszym Sakramentem. Następnie odbyła się rekreacja przy stole w refektarzu Domu Słowa. Biskup Andrzej przywitał każdą z sióstr na początku rekreacji. W słowie powitalnym przypomniał znaczenie życia według rad ewangelicznych, czyli naśladowania Jezusa ubogiego, czystego i posłusznego. Zaznaczył, że rady ewangeliczne mają swoje źródło w Piśmie Świętym. W dalszej części spotkania, które służyło zawiązaniu wspólnoty i poznaniu się, siostry Służebnice Przenajświętszej Krwi Chrystusa przedstawiły program artystyczny. Siostry ukazały ożywiającą rolę krwi w organizmie człowieka, co jest obrazem znaczenia Krwi Jezusa Chrystusa w Organizmie Kościoła, który jest Ciałem Chrystusa. Siostry przedstawiły też swój charyzmat.

Konferencję duchową wygłosił ks. Krzysztof Wiśniewski, ojciec duchowny, który jest także referentem ds. życia konsekrowanego. Temat konferencji został zaczerpnięty z przemówienia papieża Franciszka w Mongolii: „Małość nie jest problemem, lecz zasobem”. Wskazując na wzór Maryi, zapraszał do radości z powołania i do zaufania mocy Bożej działającej pośród słabości ludzkiej. Ojciec Krzysztof przewodniczył Eucharystii, a w homilii porównał życie wewnętrzne człowieka zjednoczonego z Jezusem do soków drzewa, które zapewniają mu siłę, piękność i owocowanie. Spotkanie zakończyło się obiadem, z którego skorzystała większość osób, by jeszcze przedłużyć radość bycia razem. Kolejny Diecezjalny Dzień Wspólnoty Kobiet Konsekrowanych zaplanowany jest na 21 października w Bolesławcu, u Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa.